this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

antidiscrimination

  SEAS antidiscrimination policy

  Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete elkötelezetten támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát valamint az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartását etnikai és szocio-kulturális háttér, nem, vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság, politikai vagy más vélemény szerinti különbségtétel nélkül. Mivel a sokszínűséget és a tiszteletteljes kommunikációt alapvetőnek tartjuk, ugyanezt az elkötelezettséget várjuk el az Intézet valamennyi egyetemi polgárától mindennapi és szakmai megnyilvánulásaikban.

  The School of English and American Studies of the Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, is fully committed both to promoting freedom of expression and to respecting the rights and dignity of all people regardless of their ethnic or socio-cultural background, gender, religion, sexual orientation, disability, and political or other beliefs. As we consider diversity and respectful communication essential, we expect the same commitment from all the students and staff of the School in their everyday and professional discourse and behaviour.

  (accepted by the Institute Council on 4 October 2011)

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.