Was this page helpful?

2011-09-13

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2011. szeptember 13-i üléséről

  Jelen volt:

  Szavazati joggal:

  1.  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató

  2.  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.

  3. Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.

  4. Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  5. Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, / pro absente Király Zsolt Angol Nyelvpedagógiai Tsz.

  6. Dr. Szigetvári Péter, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.

  7. Dr. Komáromy Zsolt, oktatói képviselő

  8. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

  9. Polgár Mária hallgatói képviselő

  10. Berger Csaba hallgatói képviselő

  11. Kiss Kristóf hallgatói képviselő

   

  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes

  2. Dr. Kenyeres János, tudományos igazgatóhelyettes

  3. Dr. Starcevic Attila, intézeti titkár, Kari Tanács tag

   

  1. Frank Tibor intézetigazgató köszönti az Intézeti Tanács tagjait és beszámol a tanév kezdetének eseményeiről. A Dékán Úrral folytatott megbeszélései szerint egyelőre nincs végleges hallgatói létszám, amihez a Kar az esetleges leépítéseket igazítani tudná. Az Angol-Amerikai Intézetre azonban igen nagy létszámú, önköltséges külföldi hallgató jelentkezett, ami valószínűtlenné teszi, hogy az Intézetet az intézkedések negatívan érintsék. Elindulnak a speciális programok is, a nyelviskola, a szabadegyetemi kurzusok, s mindez várhatóan javítja az Intézet kilátásait a megszorítások idején is.

   

  2. Deák Nóra könyvtárvezető beszámol a Self Access / Mediothek gyűjteménnyel kapcsolatos fejleményekről. Július 8-án e-mailben fordult Balogh Évához, a gyűjtemény kezelőjéhez, hogy az előző (július 7-i) IT állásfoglalása alapján segítséget kérjen az intézeti könyvtár részére az átadás-átvétel lebonyolításához, még a tanév kezdete előtt. Erre azért volt szükség, mert egyrészt a tanév során az eddigi helyiség tanteremként fog funkcionálni, ezért nem biztosított a felügyelet, másrészt a könyvtár részéről a nyár elején volt megfelelő idő és kapacitás az átvétel lebonyolítására. Semmilyen válasz nem érkezett, ezért szeptember elején a tanszékvezető tudomásával és jelenlétében a könyveket sikerült az intézeti könyvtár raktárában elhelyezni. Három korábbi leltárkönyv áll rendelkezésre az állomány beazonosításához. A leválogatás és feldolgozás után a könyvtárvezető kéri az illetékes tanszékvezető és/vagy az intézetigazgató közreműködését a hivatalos átadás-átvétel jóváhagyásában.

   

  3. Kenyeres János igazgatóhelyettes két problémát érint.

  Javasolja Pál Ferenc dékánhelyettes levelének megbeszélését a nemzetközi kapcsolatok feltérképezéséről. Mivel egyes kérdések miatt nem lehet elkerülni az összes oktató megkeresését, a legcélszerűbb az, ha személyesen beszéljük meg az adatszolgáltatás módját a tanszékvezetőkkel, különös tekintettel arra, hogy ők is megkapták a dékánhelyettes levelét.

  Javasolja továbbá egy intézeti plágium policy megvitatását/elfogadását is. A kari/egyetemi szabályozás tervezetét ugyan benyújtották, de nem tudni, mikor fogadják el, ezért célszerű lenne most, az év elején megállapodni egy rövid, velős szövegben (ami a kari/egyetemi tervezeten alapul). Az intézeti iránymutatást a tanárok és diákok az első vagy legkésőbb a második tanítási héten megkaphatnák.

  A vita nyomán egy függő kérdés marad, melyet Kontra Edit vet fel, s amelynek eldöntését a résztvevők e-mailen folytatják. Az érdemi változás az, hogy a

  "Students in doubt about the specific rules of how to acknowledge the work of another person should consult their professors."

  mondat helyett álljon az, hogy:

  "Students in doubt about the specific rules of how to acknowledge the work of another person should consult the referencing style guide specified by the course tutor."

  A többség által véglegesnek javasolt szöveg a következő:

  Plagiarism Policy

                                                                

  1.   Plagiarism is the use of the intellectual product (e.g. idea, thought, phrase, work) of another person without proper acknowledgement of that other person and the source (e.g. book, article, Internet source).

  2.   With the only exception of examinations and classroom tests, in the event that the intellectual product of another person is quoted, paraphrased, translated from another language, summarised or otherwise used in the student’s own work,

  a) the source and

  b) the author’s name (if known)

  must be indicated in the student’s work. In addition, quotations must be marked with quotation marks or set off in indented paragraphs, as appropriate.

  3.   Failure to comply with the above principles qualifies as plagiarism.

  4.   In the event of plagiarism, the student’s work will be assessed as non-appraisable and the student will receive no mark for the course.

  5.   Plagiarism is a serious academic offence and may result in disciplinary action.

  6.   Professors are entitled to check academic honesty with anti-plagiarism software programs.

  7.   Students in doubt about the specific rules of how to acknowledge the work of another person should consult the referencing style guide specified by the course tutor.

   

  4. Az IT következő ülését 2011. október 4-én tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Budapest, 2011. szeptember 18.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                          Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.