Was this page helpful?

2012-09-11

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. szeptember 11-i üléséről

   

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  4. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  5. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  6. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  7. Kovács Dávid Attila hallgatói képviselő (Tanári MA), SzHÉK elnök
  8. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő(Angol BA) , SzHÉK alelnök, tanulmányi referens
  9. Prommer Zsuzsa/ Pap József hallgatói képviselő (Angol BA) (pót tag), SzHÉK rendezvényszervezői referens

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Frank Tibor intézetigazgató beszámol az új I. éves hallgatók kari tájékoztató napról (2012. szeptember 4.), a felvételt nyert hallgatók és a külföldi diákok (várható) számáról. Bejelenti, hogy Trebits Anna egyetemi tanársegéd (Angol Nyelvpedagógiai Tanszék) két évig családi okokból külföldön, fizetés nélküli szabadságon lesz, helyettesítését Enyedi Ágnes látja el. A tanév végén nyugalomba vonul Medgyes Péter és Varga László egyetemi tanár. Az egyetemi évnyitón (2012. szeptember 7.) a Rektor részletesen ismertette az Egyetem előtt álló elvonásokat és bírálta a várható intézkedéseket. Maruzsa Zoltán egyetemi adjunktust (ELTE Történeti Intézet) helyettes államtitkárrá nevezték ki a felsőoktatás irányítására. Megjelent a 125 éves évfordulónkra kiadott első kötet, benne a PhD hallgatók előadásaival. A második (tanári) kötet kiadása a közbeszerzési eljárás lefolytatására vár. 2012. szeptember 15-én nyílt nap lesz az Egyetemi Könyvtárban.

   

  2 Hargitai Márta igazgatóhelyettes felveti a szabadságok rögzítését a jelenléti íveken.

   

  3 Károly Krisztina dékánhelyettes a Neptun rendszer bevezetésének problémáit ismerteti és türelmet kér az oktatóktól.

   

  4 Kenyeres János igazgatóhelyettes beszámol a Károli Gáspár Református Egyetem és az ELTE közös Northrop Frye 100: A Danubian Perspective c. konferenciáról és Intézetünk részvételéről (2012. szeptember 7-8.). – Sürgeti egy külön TDK dolgozószoba berendezését a volt Self Access Center / Mediothek helyiségeinek egyikében, amely segítené a most felívelő és igen sikeres TDK tevékenységet. Az IT a szoba odaítélését egyhangúlag megszavazza. [A szobát az ülést követően az intézetvezetés kiválasztja, berendezése elkezdődik.]

   

  5 Kontra Edit tanszékvezető felveti az anyanyelvi lektorokkal kapcsolatos ügyintézés nehézségeit és hatékonyabb eljárást sürget.

   

  6 Kovács Dávid Attila SzHÖK elnök a pályázati lehetőségekhez és a fénymásolási gondok megoldásához szól hozzá. Élénk és részletes vita a nagybani fénymásolás problémáinak megoldási lehetőségeiről.

   

  7 Vita az Intézet oktatói által végzett publikációs tevékenység adatainak bevezetéséről az MTMT adatbázisába. Az intézetigazgató kéri valamennyi oktatót az adatok mielőbbi rögzítésére, eredményeink immár kötelező közzétételére. Deák Nóra könyvtárvezető megjegyzi, hogy az Intézeti Könyvtár nem vállalhatja valamennyi oktató összes adatának kezelését, de módszertani segítséget szívesen nyújt a rászorulóknak. 

  8 Az IT következő ülését 2012. október 16-án tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  közzétéve 2013. április 6.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.