Was this page helpful?

2012-10-16

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. október 16-i üléséről

   

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  4. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  5. Kovács Dávid Attila hallgatói képviselő (Tanári MA), SzHÉK elnök
  6. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő(Angol BA) , SzHÉK alelnök, tanulmányi referens

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

  4.      Dr. Révész Judit, ts., Angol Nyelvpedagógia Tanszék

   

  1 Frank Tibor intézetigazgató beszámol a Kar romló gazdasági helyzetével kapcsolatos újabb hírekről.

   

  2 Vita az oktatóknak előírt heti 20 órás kötelező munkahelyi jelenlét lehetőségeiről és értelméről.

   

  3 Hargitai Márta igazgatóhelyettes a szakdolgozat bírálati rendjéről és ennek javítási lehetőségeiről szólt.

   

  4. Révész Judit és Király Zsolt ismertetik a kifejezetten devizakülföldiek számára indítandó angoltanári mesterképzéssel kapcsolatos terveket, amelyek egy olyan speciális MA szintű nyelvtanári diploma megszerzésére irányulnak, amely nem jogosítja fel a résztvevőket a magyar iskolarendszerben való tanításra, de alkalmassá teszi őket a magyar iskolarendszeren kívüli magas szakmai színvonalú nyelvoktatásra. Az IT támogatja az elképzeléseket, és hozzájárul, hogy a program kidolgozói elindítsák az akkreditációs eljárást.

   

  5 Friedrich Judit tanszékvezető beszámol a HUSSE 2013. január 24-26-re, az ELTE-re tervezett nagyszabású budapesti konferenciájának előkészületeiről, az előadások várható számáról, a kiegészítő rendezvényekről.

   

  6 Kenyeres János ismerteti a 2013. április 3-5. között, Debrecenbe tervezett OTDK Humán Tudományi Szekciójának intézeti előkészületeiről.  

   

  7 Az IT következő ülését 2012. december 4-én tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  közzétéve 2013. április 6.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.