Was this page helpful?

2012-12-04

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. december 4-i üléséről

   

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

   

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  4. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  5. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  6. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  7. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő(Angol BA) , SzHÉK alelnök, tanulmányi referens
  8. Soproni Tamás, hallgatói képviselő
  9. Bertók András, hallgatói képviselő, az  Intézeti Tanács póttagja

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Frank Tibor intézetigazgató bejelenti, hogy intézetigazgatói megbízatása 65. életévének betöltésekor, 2013. január 31-én lejár. Utódjául javasolja Kenyeres János egyetemi docens, igazgatóhelyettest. Kéri az IT választott tagjait, Komáromy Zsoltot és Deák Nórát, hogy széleskörű felméréssel tájékozódjanak e javaslat várható intézeti fogadtatásáról, esetleges más javaslatokról.

   

  2 Az IT megtárgyalja Farkas Ákos (Anglisztika Tanszék) és Csizér Katalin (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) egyetemi docensi előterjesztését, valamint Révész Judit (Angol Nyelvpedagógiai Tanszék) egyetemi adjunktusi kinevezését. Az IT szavazása mindhárom oktató esetében egyhangú „igen”.

   

  3 Az IT következő ülését az igazgatóválasztásról 2012. december 11-én tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. április 6.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.