Was this page helpful?

2012-12-11

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. december 11-i üléséről

   

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

   

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  2. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  3. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  4. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  5. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  6. Bertók András, hallgatói képviselő, az  Intézeti Tanács póttagja

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Komáromy Zsolt (Anglisztika Tanszék) és Deák Nóra könyvtárvezető beszámol az igazgatóválasztás előkészítésére vonatkozó felméréséről. Tapasztalatuk szerint minden intézeti oktató egyetértett Kenyeres János intézetigazgatóvá választásával, egyesek néhány más oktatót is alkalmasnak találnának erre a tisztségre.

   

  2 Az IT javasolja, hogy pályázat kiírása esetén Kenyeres János vállalkozzon az intézetigazgatói feladatkör ellátására. Ehhez azonban előbb meg kell szereznie habilitációját. Az átmeneti időszakban a jelenlegi igazgató hivatalban marad és ellátja feladatait. [Ezt utóbb a Dékán a jelen tanév végéig érvényes kinevezéssel megerősítette.]

   

  3 Az IT következő ülését 2013. február 12-én tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. április 6.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.