Was this page helpful?

2013-09-10

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. szeptember 10-i üléséről

   

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz., Kari Tanács tag
  2. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Farkas Ákos tanszékvezető fősikolai docens, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz., Kari Tanács tag
  5. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  6. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  7. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  8. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  9. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  10. Deák Nóra, azAngol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  11. Linczmayer Flóra, hallgatói képviselő, SzHÉK elnök
  12. Bertók András, hallgatói képviselő

   

  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes
  2. Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Az ELTE évnyitó ünnepségét szeptember 6-án tartották, a kari I. éves hallgatói tájékoztató szeptember 3-án volt.

   

  2 Károly Krisztina bejelenti, hogy az ELTE Tanárképző Központja főigazgatói munkakörének ellátására kapott – a végleges pályázat kiírásáig – ideiglenes megbízást

   

  3 Az Intézetigazgató ismerteti legutóbb kitűntetett munkatársaink neveit, és gratulál Bollobás Enikőnek, Király Zsoltnak és Kontra Editnek állami kitüntetésükhözés kiváló munkájuk magas elismeréséhez.

   

  4 Az eddigi, lejáró tanszékvezetői megbízatásokat – egy kivételével – újak váltják fel, az eddigi tanszékvezetők helyükön maradnak.

   

  5 Az Egyetem költségvetését súlyos zárolásokkal terhelték meg, ez a Kar gazdasági helyzetét tovább rontja.

   

  6 ADékán ismételten kéri, hogy minden oktató hiánytalanul vezesse be minden tudományos munkáját az MTMT rendszerébe.

   

  7 Az IT következő ülése október 15-én lesz. Előző héten a Dékán részvételével összoktatói értekezletet tartunk, október 8-án.

   

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. szeptember 30. 

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.