Was this page helpful?

2013-10-15

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. október 15-i üléséről

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz., Kari Tanács tag
  2. Dr. Farkas Ákos tanszékvezető fősikolai docens, Anglisztika Tsz.Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz., Kari Tanács tag
  3. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  4. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  5. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  6. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  7. Deák Nóra, azAngol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  8. Linczmayer Flóra, hallgatói képviselő, SzHÉK
  9. Skriba Orsolya, hallgatói képviselő, SzHÉK elnök
  10. Balatoni Ádám, hallgatói képviselő

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Átalakult a HÖK intézeti képviselete. Linczmayer Flóra leköszönő elnök ismerteti ennek okait (vonatkozó levelét az IT tagjai megkapták) és az intézeti SzHÉK új intézeti képviselőinek névsorát:

   

  Név

  Tisztség

  E-mail cím

  IT-tagság

  Tanszéki értekezlet

  Linczmayer Flóra (BA)

   

  flora·linczmayerATgmail·com

  x

  DEAL

  Hodos István (BA)

   

  istvn·hodosATgmail·com

   

   

  Pap József (BA)

  Tudományos referens

  ok·papj91ATgmail·com

   

  DES

  Skriba Orsolya (BA)

  Elnök, Kommunikációs referens

  s·orsi92ATgmail·com

  x

  DELG

  Réti Lőrinc (BA)

  Külügyi referens

  retilorincATgmail·com

   

  DELP, DAS

  Töklincz Tamara (BA)

  Alelnök, Szociális referens

  toklincz·tamaraATgmail·com 

   

  DELP

  Csernák Ákos (BA)

  Tanulmányi referens

  csernakakosATgmail·com

   

   

  Balatoni Ádám (BA)

   

  balatoniadamATcitromail·hu

  x

  DEAL

  Máthé Orsolya (BA)

  Közéleti referens

  orsimanokaATgmail·com 

   

  DES

  Steiner László (BA)

   

  www.lasseATgmail·com

  x

  DELG

   

   

  Tanszéki SzHÉK képviselők:

   

   

  Linczmayer Flóra (BA)

   

   

   

  DEAL

  Hodos István (BA)

   

  Pap József (BA)

  DES

  Skriba Orsolya (BA)

  DELG

  Réti Lőrinc (BA)

  DELP, DAS

  Töklincz Tamara (BA)

  DELP

  Csernák Ákos (BA)

   

  Balatoni Ádám (BA)

  DEAL

  Máthé Orsolya (BA)

  DES

  Steiner László (BA)

  DELG

   

  2 Az Anglisztika Tanszék javaslatára az IT megtárgyalja a szakdolgozatokkal kapcsolatos témavezetői és bírálói feladatok elvégzésének problémáit, a jelentősen megfogyatkozott oktatói gárdára és a változatlan  ̶  sőt fokozódó  ̶  hallgatói érdeklődésre, a mind növekvő számú külföldi hallgató részvételére tekintettel. A vitában felmerült, hogy a probléma elsősorban a BA szinten jelenik meg, megoldása szükség esetén az lehet, hogy a témavezető tanár s a bíráló személye nem különül el. Ezt a megoldást az IT tagjai a minőségi munka kárára tett, kényszerű visszalépésnek tekintették.

  3 Az Anglisztika Tanszék ugyancsak felvetette a tanteremhiány kérdését. Az Intézetigazgató felhívta a figyelmet, hogy a túlságosan rövid időszakokban (kedd-szerda-csütörtök 10-4 között) megjelenő nagyszámú teremigény megoldása elsősorban a teljes oktatási hét minden napjának teljes időtartamú hasznosításától lenne várható. Az élénk és szerteágazó vitában elhangzott, hogy megvizsgáljuk a Germanisztikai Intézet és az Angol-Amerikai Intézet közötti óra- és teremmegoszlás helyzetét és arányát s indokolt esetben termeket kérünk a Germanisztikai Intézettől. Az Intézetigazgató szükség esetén tárgyalást kezd Knipf Erzsébet professzor asszonnyal, a Germanisztikai Intézet igazgatójával.

  4 Az Intézetigazgató és Kenyeres János  jelezte, hogy az idei irodalmi Nobel-díjas, a kanadai Alice Munro (1931-) szélesebbkörű megismertetése érdekében délutáni előadóülést tartunk, lehetőleg még az ősz folyamán, valószínűleg az új kanadai nagykövet részvételével.

  5 AMagyar Shakespeare Bizottság idei első nyilvános előadását, melyet október 18-án, du. 5 órakor tart a Rákóczi út 5. fszt. 30-as teremben. Előadó Nagy András, az előadás címe  "Színház [és] az egész világ?" Kérjük kollégáinkat, hogy ezt a hírt a diákoknak is továbbítsák.

  6 Anovember 8-i Arany János  ̶  Hamlet konferencián (helyszín: Eötvös Collegium, Ménesi út 11-13.) Dávidházi Péter, Kállay Géza és Nádasdy Ádám is előadást tart.

  7 Antoni Györgyitől, az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központjának igazgatójától az alábbi levelet kaptuk:

  „Ismét megrendezik a Magyar Tudomány Ünnepe  rendezvénysorozatot november 4-30. között. A 2013. évi Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt témája és főcíme a „Velünk élő tudomány”. Az idei évben az alkalmazott, célzott vagy „hasznosuló” tudomány által létrehozott bennfoglalt tudás áll a középpontban, az előadások és programok tehát azokat a kutatásokat mutatják be, amelyek célzottan kínálnak megoldást, fejlesztést társadalmi-gazdasági szükségleteinkre.

  A tavalyi ELTE-s programok nagy sikerét folytatandó, szeretnénk, ha az Egyetem is minél több tudományos megalapozottságú programmal venne részt a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatán.

  A csatlakozó szervezeteknek egységes megjelenítést kell használniuk, amihez az MTA arculati kézikönyvét, a Magyar Tudomány Ünnepe arculati kézikönyvét és a regisztrációs lapot mellékeljük.

  2013. október 10-én, csütörtökön munkaidő végéig a rendezvények információs oldalának linkjét és a regisztrációs lapokat meg kell küldenünk a Miniszteri Kabinet és az MRK részére.

  A határidő rövidsége miatt kérem, hogy a rendezvények regisztrációs lapjaitoktóber 9-ig küldjék vissza a jokan·anitaATrekthiv·elte·hu címre egyúttal megnevezve  azon kapcsolattartót, akit kereshetünk az egyes rendezvények összegyűjtésének ügyében, amelyet a tavalyihoz hasonlóan idén is központilag gyűjtünk és regisztrálunk, valamint gondoskodunk a honlapon történő megjelenésről.”

  Az Intézet kérte az elfogadhatatlan határidő azonnali módosítását.

  8 Elkészült az angol szak 125. évfordulójára összeállított kötet szerkesztett kézirata (szerk. Frank Tibor és Károly Krisztina), ennek pénzügyi fedezetét a Kar többszöri ígérete szerint még várjuk.

  9 Az IT következő ülését 2013. november 19-én tartja. Az ülés vendége Pápainé Armuth Klára, az ELTE BTK új gazdasági hivatalvezetője.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. október 31. 

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.