Was this page helpful?

2013-11-19

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. november 19-i üléséről

   

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz., Kari Tanács tag
  2. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Farkas Ákos tanszékvezető főiskolai docens, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz., Kari Tanács tag
  5. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  6. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  7. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  8. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

   

  Tanácskozási joggal:

   

  1. Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes
  2. Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes
  3. Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Az ülés vendége Pápainé Armuth Klára MBA, az ELTE BTK új gazdasági hivatalvezetője, a nyugalomba vonult Dr. Kratochwill Ferencné utóda. A jó hangulatú, nyílt beszélgetés mintegy másfél órán át tartott. A hivatalvezető véleménye szerint az egyetemfinanszírozás politikai kérdés. Meg kell őrizni a Karon a költségvetés egyensúlyát. A jövőben figyelembe kell venni az alakuló egységes oktatói minősítési rendszert. A Kar kapacitása véges, fokozottan kell támaszkodnunk a pályázatokon elnyerhető összegekre, igyekezni kell a költségvetési forrásokon kívüli pénzösszegekre szert tenni. Eszközbeszerzésre OTKA pályázati keretekből kell törekedni. Közbeszerzési előírás és jelenleg rektori tiltás van érvényben. Az OTKA pályázatokon nyert összegekből az ELTE 15%-ot tart vissza, alapvetően a rezsi (víz, világítás, fűtés) fedezésének céljából. Az egyetemi gazdálkodás piacosítására van szükség, a lehetőség adta határokon belül.

  Az oktatás minőségének fenntartása alapvető célunk, a Kar nem tervez több elbocsátást. Működésének alapelvei közé tartozik a szolidaritás.

  Ami az oktatás dologi ellátásának kérdését illeti, problémák esetén Bukta Zsolt kari üzemeltetési osztályvezetőhöz kell fordulnunk, bukta.zsolt@btk.elte.hu A KIPSzER-rel kötött szerződés 2026-ig van érvényben.

  Frank Tibor intézetigazgató felveti a tavasszal felfüggesztett tanszékvezetői pótlékok ismételt bevezetésének és a fizetés nélküli szabadságra küldött tíz kari oktató (nálunk Dávidházi Péter professzor) munkába állásának időpontját. Ezek az összegek január 1-től várhatóak, függően az Egyetem gazdasági helyzetétől.

  A beszélgetés érinti a brazil diákok nyári oktatásának késedelmes honorárium-kifizetését és két évvel ezelőtti, 125 éves jubileumi konferenciánk tanári kötetének pénz hiányában folyamatosan elhalasztott megjelentetését.

   

  2 Az Intézeti Tanács Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens előterjesztése nyomán megtárgyalja az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék javaslatát Dóczi Brigitta és Tartsayné Németh Nóra egyetemi tanársegédek adjunktusi kinevezéséről. Az IT mindkét előterjesztést titkos szavazással egyhangúan megszavazza.

   

  3 Az Intézeti Tanács következő ülésére december 10-én kerül sor.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. december 10. 

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.