Was this page helpful?

2014-12-09, 09:00

  Table of contents
  No headers

  JEGYZŐKÖNYV

  Angol-Amerikai Intézet, Intézeti Tanács

  Dátum: 2014. december 9.

  Kezdete 9:00

   

  Jelenlévők:

  Szavazati joggal:

  1.      Dr. Kenyeres János, mb. intézetigazgató, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.

  2.      Dr. Benczik Vera, tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus, Amerikanisztika Tsz.

  3.      Dr. Farkas Ákos, tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.

  4.      Dr. Károly Krisztina, tanszékvezető, habil. egyetemi docens, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  5.      Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Kari Tanács tag, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  6.      Dr. Király Zsolt, egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  7.      Dr. Komáromy Zsolt, egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Anglisztika Tsz.

  8.      Dr. Starcevic Attila, egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag, Angol Nyelvészeti Tsz.

  9.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető, nem oktatói képviselő, helyettesként

  10.  Máthé Orsolya, a Hallgatói Érdekképviselet tagja

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Frank Tibor, egyetemi tanár, előző intézetigazgató, Amerikanisztika Tsz.

  2.      Dr. Hargitai Márta, egyetemi adjunktus, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes, Anglisztika Tsz.

  3.      Dr. Eitler Tamás, egyetemi adjunktus, intézeti tudományos igazgatóhelyettes, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  4.      Kutasi Zsuzsanna, az Angol-Amerikai Könyvtár helyettes vezetője

   

  1. Napirend elfogadása: az IT elfogadja a napirendet.

  2. Folyamatban lévő ügyek: Kenyeres János intézetigazgató tájékoztatja az IT-t a folyó ügyekről. Beszámol arról, hogy a felterjesztések a közeljövőben, előreláthatóan két etapban fognak megvalósulni, egy részére még ebben a félévben sor kerül, a másik része várhatóan a tavaszi félév folyamán történik meg. Farkas Ákos tanszékvezető tájékoztatja az IT-t, hogy az Anglisztika Tanszék a jogszabályok tisztázása után elő szeretné készíteni Gárdos Bálint adjunktusi felterjesztését.

   

  2. Óraadói szerződések 2015. tavaszi félévre

  Kenyeres János tájékoztatja az IT-t, hogy az Amerikanisztika Tanszék várható óraterhelés-növekedése miatt szükség lesz egy új státusz létesítésére, és erről már tárgyalásokat folytatott a dékánnal. Farkas Ákos számításai szerint az Anglisztika tanszék óráinak körülbelül 10%-át tartják külső óraadók, ezek nagy része szívességből vállalja az oktatást. Kontra Edit tanszékvezető javasolja, hogy az Intézet az óraadói igényeket egyszerre, koordináltan nyújtsa be a kari vezetés felé. Az IT 2014 december 14-re várja a tanszékek óraadói igényeit.

   

  3. Záróvizsgabizottságok külső tagjainak felkérése, díjazása

  Kenyeres János beszámol arról, hogy a Kar visszautasította, hogy a záróvizsgabizottságok külső tagjai díjazásban részesüljenek.

  Az IT belső vitában tisztázza, ki számít külső tagnak. Károly Krisztina javasolja, hogy tavasszal, a várhatóan igen nagy záróvizsga-terhelésre hivatkozva újra vessük fel a kérdést a kari vezetőség felé, akár a magyar illetve történelem szakos szakgazdákkal együtt is, akik hasonló problémákkal küzdenek. Frank Tibor szorgalmazza, hogy szembesítsük az Egyetemet azzal a ténnyel, hogy semelyik külső bizottsági tag nem kap honoráriumot, és kérjünk írásos állásfoglalást a Kar fizetésképtelenségéről. Hargitai Márta megjegyzi, hogy az egyetemet törvény kötelezi a külső tag felkérésére. Károly Kriszta emlékezteti az egybegyűlteket annak lehetőségére, hogy a helyzet kari, és nem egyetemi probléma, és hogy az egyéb karokon esetleg több jut az ilyesfajta dologi kiadásra vagy bizottsági tagsági díjazásra.

   

  4. Lektorok

  Benczik Vera beszámol a Gazdasági Hivatal vezetőjével, Szalay Krisztiánnal folytatott megbeszéléséről, melyből kiderült, hogy az Intézetben tanító lektorok két csoportra oszlanak: vannak egyrészt nem az egyetem által bérezett lektorok, és olyan nyelvtanárok – nagyjából fele-fele arányban – akiket viszont az egyetem fizet.

  Kontra Edit tájékoztatja az IT-t, hogy elő szeretné készíteni Frank Prescott lektor tanársegéddé minősítését, miután utóbbi sikeresen megszerezte a PhD-fokozatát. Frank Tibor figyelmezteti az IT-t, hogy egy ilyen átsorolás esetleg a lektori státusz elvesztésével járhat, ezért óvatosságra int.

   

  5. Erasmus+ program Európán kívüli régiókkal

  Eitler Tamás beszámol az Erasmus új iniciatívájáról, mely lehetővé teszi az Európán kívüli intézményekkel cserekapcsolatok kiépítését. A mobilitási program célországaiként az Intézet számára többek közt Új-Zéland, Ausztrália, Szingapúr, Kanada vagy az USA jöhetnek szóba. Kéri, hogy a tanszékek szerdán 12-ig jelezzenek vissza, hogy milyen lehetséges célintézményekkel tudják elképzelni a kapcsolatot.

   

  A következő Intézeti Tanács 2015. februárjában lesz.

   

  Budapest, 2014. december 17.

   

  A jegyzőkönyvet vezette: Benczik Vera

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Kenyeres János                                                                      Lénárt Zoltán

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.