Was this page helpful?

2014-12-09, 10:00

  Table of contents
  No headers

  JEGYZŐKÖNYV

  Angol-Amerikai Intézet, Intézeti Tanács

  Dátum: 2014. december 9.

  Kezdete 10:00

   

  Jelenlévők:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Kenyeres János mb. intézetigazgató, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  2. Dr. Benczik Vera tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Farkas Ákos tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Károly Krisztina tanszékvezető, habil. egyetemi docens, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója, Angol Nyelvpedagógia Tsz.
  5. Dr. Kontra Edit tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Kari Tanács tag, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
  6. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Angol Nyelvpedagógia Tsz.
  7. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Anglisztika Tsz.
  8. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag, Angol Nyelvészeti Tsz.
  9. Lénárt Zoltán intézeti műszaki vezető, nem oktatói képviselő, helyettesként
  10. Máthé Orsolya, a Hallgatói Érdekképviselet tagja

   

  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Dezső Tamás dékán, habil. egyetemi docens, Ókortudományi Intézet, az ülés levezető elnöke
  2. Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, előző intézetigazgató, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Eitler Tamás egyetemi adjunktus, intézeti tudományos igazgatóhelyettes, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
  5. Kutasi Zsuzsanna az Angol-Amerikai Könyvtár helyettes vezetője

   

  1. Megnyitó

  Dr. Dezső Tamás dékán megnyitja az Intézeti Tanács ülését. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az Egyetem által kiírt intézetigazgatói pályázatra egy pályázat érkezett be, Dr. Kenyeres János habil. egyetemi docens pályázata. A Kar érvényesnek találta a beérkezett anyagot, és első körben az Angol-Amerikai Intézet Intézeti Tanácsában bocsájtja vitára, majd szavazásra a pályázatot.

   

  2. A pályázat vitája

  Dezső Tamás tájékoztatja az IT-t, hogy az intézetigazgató várhatóan négy évre kap mandátumot. Az IT-nek nincsenek kérdései a jelölthöz, és egyöntetűen, többek közt Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, Dr. Farkas Ákos tanszékvezető, habil. egyetemi docens és Dr. Kontra Edit tanszékvezető, habil. egyetemi docens felszólalásaival, támogatásukról biztosítják Kenyeres János megbízott intézetigazgatót.

   

  3. Szavazás

  Dezső Tamás tájékoztatja az IT-t a szavazás menetéről – titkos szavazás – majd kijelöli a szavazatszámláló bizottságot, Dr. Hargitai Márta és Dr. Starcevic Attila adjunktusok személyében. Az IT jóváhagyja a szavazatszámláló bizottságot.

  A szavazás eredménye:

  Igen: 9

  Nem: 0

  Érvénytelen: 1

  Az IT 9 igen és 1 érvénytelen szavazattal támogatja Dr. Kenyeres János habil. egyetemi docens intézetigazgatói kinevezését.

   

  Budapest, 2014. december 11.

   

  A jegyzőkönyvet vezette: Benczik Vera

   

  A kiadmány hiteléül:

   

   

  Dr. Dezső Tamás                                                                  Lénárt Zoltán

  dékán                                                                                   műszaki vezető

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.