Was this page helpful?

2010-02-09

  Az Angol-Amerikai Intézet 2010. február 9-i értekezletének jegyzőkönyve

  Jelen vannak

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
  2. Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
  5. Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz . (h. Károly Krisztina)
  6. Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
  7. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  8. Fodor Ákos, hallgatói képviselő
  9. Juhász Adrienn, hallgatói képviselő

  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes
  2. Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
  3. Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
  4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
  5. Starcevic Attila, intézeti titkár
  6. Dr. Szabó Helga, a főiskolai képzés koordinátora

  1. Starcevic Attila intézeti titkár három javaslatot terjeszt elő (írásban).
   1. BA specializációs modulok manuális kezelése 2011-ig, az új „ETR” bevezetéséig

    Mivel Borsodi Csaba okatási dékánhelyettes szerint a Tanulmány Osztály és a BTK informatikusai nem tudják megoldani a BA specializációs modulokat végző hallgatóknak az ETR által történő előnyös(ebb) előjelentkezési pontszerzését és ezáltal a specializációs tanegységek időben való elvégzését, az új „ETR” 2011-es bevezetéséig kérjük az IT felhatalmazását ahhoz, hogy az egyes tanszékek a gondozásukban lévő specializációs kurzusokra való feljelentkezést manuálisan oldhassák meg. Erre legalkalmasabb az ETR-ben megadható „−1” érték a kurzusok tervezett maximális létszámának rubrikájában. Ezáltal a webes előjelentkezés megszűnik, az oktatók viszont (meghívásos alapon) egy előre megbeszélt időpontban a kurzushelyeket felszabadítják, majd ezekre a meghívott hallgatók azonnal fel is jelentkeznek. Az esetlegesen megmaradt üres helyek betöltésére a „vonalhúzás” után természetesen más, nem specializálódó hallgatók is lehetőséget kapnak.

    Ezt az ETR-t megkerülő intézkedést a specializálódó hallgatók érdeke követeli meg, mert ha 4 félév alatt nem tudják teljesíteni az 50 kreditet, akár több félévet is csúszhatnak és ezáltal a mesterképzésre való bejutásuk is meghiúsulhat. A pillanatnyi helyzet az egész BTK és legfőképp a hallgatók érdekei ellen hat.

    A fent vázolt megoldást az IT egyhangúlag megszavazza.

   2. Létező BA specializációs modulok tanegységlistájának kreditérték- és egyéb módosításai a modulokat koordináló oktatók javaslatára. (A KT-hoz intézendő levelünket a módosított TEL-ekkel ld. a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

    Az IT egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

   3. Az Angol nyelv és irodalom diszciplináris mesterszak (MA) tárgyainak ismételhetősége (témakörök). (A KT-hoz intézendő levelünk a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

    Az IT egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

  2. A Tanács részletesen megvitatja az egyes külföldi hallgatók angol nyelvtudásának  hiányából adódó problémákat és mérlegeli e hallgatók nyelvi szűrésének, illetve nyelvi alapozásának lehetséges módszereit. Felmerül a felvétel feltételéül szabandó nemzetközi nyelvvizsga, a magukkal hozandó otthoni egyetemi iskolai eredményeket tükröző transcript, a 0. évfolyam javaslata. Az Anglisztika Tanszék megoldást keres és sürget az I. félévben megbukott külföldi hallgatók további tanulmányainak rendezésére.
  3. A Tanács javasolja Major Éva programfelelős meghívását azon ülésekre, ahol az MA szintű oktatás, s így a tanárképzés kérdéseit is tárgyaljuk.
  4. A Tanács megvitatja a BA specializációk adminisztrálásának jelenlegi rendjét és problémáit. Javasolja a kérdés alapos rendezését a Tanulmányi Hivatal bevonásával és a specializációk gondosabb összeegyeztetésével. Felmerül a specializációra jelentkező hallgatók számának limitálása, a jelentkezés technikai lebonyolítása, az eredményesen elvégzett specializáció írásos elismerésének lehetséges formája, a specializációs csomag hiányzó óráinak másspecializációk terhére történő kiegészítésének lehetősége. E kérdésekről a Tanulmányi Hivatal vezetőjének, illetve a specializációs tanárfelelősök és a koordinátorok részvételével külön értekezletet tartunk.
  5. Friedrich Judit tszv. egyetemi docens javasolja az intézeti honlapon szereplő, meghaladott szabályozás felülvizsgálatát (http://seas3.elte.hu/seas/studies/gr...BA/thesis.html). Kéri a BA-s szakdolgozatok elosztásának egyenletesebb szabályozását. Tanévenként 6 szakdolgozat vállalását javasolja oktatónként, valamint annak rögzítését, hogy „A témavezetőt a hallgató konzultáció céljából felkeresi. A témavezető egyetértésével a hallgató tutoriális szemináriumot is felvehet a témavezetőnél.” A tanszékvezető javasolja, hogy a változásokat a SEAS-honlapon regisztráljuk.
  6. Hargitai Márta tanulmányi igazgatóhelyettes bejelenti, hogy az Intézet a továbbiakban nem hitelesít tanulmányi dokumentumokat (indexkivonatokat). A Tanulmányi Hivatal nem tud angol nyelvű indexkivonatot adni (külön térítés ellenében sem), a hallgatók által készített fordítást pedig (az ETR-ből kimásolt angol címekkel) nem tudja hitelesíteni, mert erre nincs meg a törvényi felhatalmazása. A hitelesítés kivitelezhetetlenségéről szóló törvényi hivatkozásokat Taskó Éva hivatalvezető asszony megküldte Hargitai Márta tanulmányi igazgatóhelyettesnek. A levél nyilvánosan olvasható az intézeti hirdetőtáblán.
  7. Az intézetigazgató bejelenti, hogy a tavaszi félév során meglátogatja Intézetünket a Dékán és beszámol a Kart és az Egyetemet érintő fontosabb újdonságokról (rektorválasztás, kutatóegyetemi cím elnyerése, költségvetési problémák, stb.). Az intézetigazgató beszámol az Intézet tavaly őszi, 960.000 Ft értékű írószerigényének máig tartó halogatásáról és általunk történt ismételt sürgetéséről. Ismerteti a posztkoloniális központ szerveződésének újabb lépéseit.

   Az igazgató tájékoztatást ad a fontosabb novemberi kari eseményekről, így a Gólyavári esték sorozatának folytatásáról, a Trefort-kert magazin II. évf. 4. számának megjelenéséről és kéri az Intézet oktatóit, hogy készüljenek fel az idei 1. számban az Intézet és munkája sokoldalú bemutatására.

  8. Lénárt Zoltán műszaki vezető beszámol a földszinti 030-as terem technikai felszerelésének egy projektorral történt gyarapodásáról és az új egyetemi e-mail cím rendszer bevezetésének problémáiról.
  9. Deák Nóra könyvtárvezető ismerteti a 3/2010. (II. 5.) számú rektori utasítást a bevételezendő dokumentumok körének meghatározásáról és nyilvántartásuk rendjéről az ELTE-n. Az utasítás rektori aláírásra vár, megjelenés alatt van (az ELTE honlapon még nincs fenn), viszont 2010. január 1-i visszamenőleges hatállyal lép életbe, sőt már van, érvényben.

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

  Budapest, 2010. március 1.

   

  A kiadmány hiteléül: Lénárt Zoltán és Starcevic Attila


  Melléklet: 2 db ((1.2)-höz és (1.3)-hoz))

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags

  Files 2

  FileSizeDateAttached by 
  melleklet_1_2.pdf
  melléklet 1.2-höz
  140.35 kB23:00, 8 Mar 2010szigetvaActions
  melleklet_1_3.pdf
  melléklet 1.3-hoz
  11.52 kB08:47, 9 Mar 2010sattilaActions
  You must login to post a comment.