Was this page helpful?

2010-04-13

   

  Jegyzőkönyv az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete Tanácsának 2010. április 13-i üléséről

   
   
  Szavazati joggal:
  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tanszék
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
  4. Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék (Holló Dorottya helyettesíti)
  5. Dr. Törkenczy Miklós tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tanszék (Starcevic Attila helyettesíti)
  6. Deák Nóra, az Intézeti Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  7. Felinger Anna hallgatói képviselő
  8. Fodor Ákos hallgatói képviselő
  9. Juhász Adrienn hallgatói képviselő
  10. Berger Csaba hallgatói képviselő
   
  Tanácskozási joggal:
  1.      Dr. Benczes Réka Kari Tanács tag
  2.      Dr. Hargitai Márta tanulmányi igazgatóhelyettes
  3.      Dr. Károly Krisztina tudományos igazgatóhelyettes
  4.      Dr. Komáromy Zsolt Kari Tanács tag
  5.      Lénárt Zoltán műszaki vezető
  6.      Starcevic Attila intézeti titkár
   
  1. Frank Tibor intézetigazgató beszámol a MAB látogatóbizottságának várható kari programjáról (2010. április 21-22). A MAB-ot a Karon Agyagási Klára debreceni orosz nyelvész professzornő képviseli.
   
  2. Deák Nóra könyvtárvezető ismételten felveti a BA szakdolgozatok könyvtári elhelyezésének problémáit. Kéri a PPK-n szakzáróvizsgát tévő hallgatók névsorát a könyvtári tulajdonban lévő könyvek biztonságos visszajuttatása érdekében.
   
  3. Kontra Edit tszv egyetemi docens beszámol egy új 50 kredites BA specializációról, a „Angol fordítói készségek” (English Translation Skills) c. specializációs modulról. Az IT vitája érinti az oktatás nyelvét, a specializációs betétlap kiállításának lehetőségét, a házon belüli tanerők hasznosításának kérdéseit és az összehangolás szükségét a Fordító- és Tolmácsképző Központtal. A vita lezárásakor az IT egyhangúan megszavazza a specializáció Tanegység-listáját és felkéri az intézetigazgatót, hogy egyeztesse az intézeti terveket Klaudy Kinga professzorasszonnyal, az FTK vezetőjével.
   
  4. Király Zsolt intézeti megbízott beszámol a külföldi hallgatók tervezett előkészítő évének részleteiről.
   
  5. Friedrich Judit tszv egyetemi docens felveti az Anglisztika Tanszéken készülő BA és MA szintű szakdolgozatok egymáshoz való viszonyát.
   
  6. Frank Tibor intézetigazgató felveti az előadások kötelező jellegének visszaállítását, amelyet élénk vita követ. A szemináriumokkal történő ütközést az IT méltányosságból javasolja a távolmaradás okaként elfogadni.
   
  7. Az IT részletes vitát folytat a hallgatók által esetenként elkövetett plágium kérdéséről. Az IT javasolja, hogy a plágiummal kapcsolatos tanszéki állásfoglalást minden tanszék a maga honlapján hozza nyilvánosságra és tüntesse fel az egyes kurzusok syllabusain is. A plágiumra vonatkozó előírásokat érvényesítsük a szemináriumi dolgozatok esetében is.
   
  8. Fodor Ákos intézeti HÖK képviselő bejelenti Berger Csaba egyetemi hallgató részvételét az IT munkájában.
   
  9. Frank Tibor intézetigazgató bejelenti, hogy
   
  -         Dezső Tamás dékán 2010. április 27-én délelőtt látogatást tesz Intézetünkben, beszámolót tart a Kar helyzetéről és válaszol a felmerülő kérdésekre;
   
  -         a rektorválasztási folyamatban a jelenlegi rektor visszalépett, az Egyetem várhatóan Mezey Barna jogászprofesszort, az ELTE ÁJK volt dékánját választja rektorrá;
   
  -         a 2008. évi intézeti PhD konferencia kötete elkészült és Gateways to English címen várhatóan hamarosan megjelenik (szerk. Frank Tibor és Károly Krisztina);
   
  -         a „Gólyavári esték” legközelebbi előadását Nyomárkay István professzor tartja, 2010. április 22-én.
   
  10. Az IT következő ülését 2010. május 11-én tartja.
   
   
   
  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.
   
   
   
   
  Budapest, 2010. május 5.
   
  A kiadmány hiteléül:
   
   
   
  Lénárt Zoltán                                                                                                 Starcevic Attila
   
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.