Was this page helpful?

2010-05-11

   

  Jegyzőkönyv az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete Tanácsának 2010. május 11-i üléséről

   
   
  Szavazati joggal:
  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár
  2. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi docens, Amerikanisztika Tanszék
  3. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tanszék
  4. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
  5. Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék
  6. Dr. Törkenczy Miklós tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tanszék
  7. Deák Nóra, az Intézeti Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  8. Polgár Mária hallgatói képviselő
  9. Fodor Ákos hallgatói képviselő
  10. Berger Csaba hallgatói képviselő
   
  Tanácskozási joggal:
  1.      Dr. Hargitai Márta tanulmányi igazgatóhelyettes
  2.      Dr. Károly Krisztina tudományos igazgatóhelyettes
  3.      Lénárt Zoltán műszaki vezető
  4.      Starcevic Attila intézeti titkár
  Meghívott:
   
  Dr. Király Zsolt, BA előkészítő évfolyam koordinátora
   
  1. Hargitai Márta tanulmányi igazgatóhelyettes előterjeszti a BA szakdolgozati bejelentő lappal kapcsolatos változtatási javaslatokat. Az IT egyhangú szavazással elfogadja, hogy
  • a hallgatók ne a dolgozatuk címét, hanem annak témáját jelentsék be;
  • a téma a tanszékek által meghirdetett témák jegyzékéről kerüljön ki;
  • a bejelentés határideje május 15. helyett április 15. legyen;
  • a téma első módosításáért a hallgatónak ne kelljen bírságot fizetnie;
  • a főtárgy és a melléktárgy is a szakirány témaköréből kerüljön ki;
  • a szakdolgozat terjedelmét az egyes tanszékek határozzák meg.
   
  2. Friedrich Judit tszv egyetemi docens felveti, hogy a nem teljes állású oktatók is rendelkeznek-e szavazati joggal a tanszéki szavazások alkalmával. Az intézetigazgató a vonatkozó jogszabályok áttekintése után ígér választ.
   
  3. Bollobás Enikő tszv egyetemi docens javasolja Benczik Vera egyetemi tanársegédi kinevezését a Jakabfi Anna nyugalomba vonulása nyomán megürült Amerikanisztika Tanszék-i álláshelyre. A javaslatot az IT egyhangúan elfogadja.
   
  4. Uwe Pohl tszv egyetemi docens javasolja Trebits Anna tanársegédi kinevezését a Magyarics Péter nyugalomba vonulása nyomán megüresedett álláshelyre az Angol Nyelvpedagógiai Tanszéken. A javaslatot az IT egyhangúan megszavazza.
   
  5. Uwe Pohl tszv egyetemi docens bejelenti, hogy leköszön tanszékvezetői megbízatásáról és javasolja Király Zsolt egyetemi adjunktus megválasztását. A tanszékvezetői választásra aznap délután kerül sor az Angol Nyelvpedagógiai Tanszéken, amely után az IT is szavazni fog a javaslatról. A délutáni szavazáson az IT 9 igen / 1 nem arányban, Kontra Edit tszv egyetemi docens távollétében megszavazza Király Zsolt tanszékvezetői kinevezését.
   
  6. Starcevic Attila intézeti titkár beszámol a külföldi hallgatók felvételével, nyelvtudásának mérésével és egy új, csak a nemzetközi hallgatóknak fenntartott BA programmal kapcsolatos kari megbeszélésekről. Az Intézet az Elékészítő évfolyamot csak egy módosított BA Tanegység-lista keretében tudja megvalósítani, önállóan nem indítható el. Az Intézet a nemzetközi hallgatókat továbbra is a megszokott, a magyar hallgatókra is érvényes módon értékelheti, azaz az I. év végeztével akár meg is buktathatja őket. Az Intézeti Tanács egyhangúan két, csak a nemzetközi hallgatóknak kialakított program Tanegység-listáját is megszavazza: (i) a 8 féléves (2 féléves előkészítő program + 6 féléves BA tanulmányok) BA programot és (ii) a 6 féléves, előkészítő tanulmányok nélküli BA programot. Mindkét Tanegység-listában a csak magyar nyelven zajló bevezető előadások (Filozófiatörténet, Könyvtárismeret és Informatika) kredit pontjai át lettek csoportosítva más modulokba. Az Intézet a Bevezetés a nyelvtudományba és a Bevezetés az irodalomtudományba c. tárgyakat szeptembertől rendszeresen angol nyelven is meg fogja hirdetni mind a magyar, mind a nemzetközi hallgatók számára.
   
   
  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.
   
   
   
   
  Budapest, 2010. május 16.
   
  A kiadmány hiteléül:
   
   
   
  Lénárt Zoltán                                                                                                 Starcevic Attila
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.