Was this page helpful?

2010-06-01

  Table of contents
  No headers

  Az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Tanácsának jegyzőkönyve

   

  2010. június 1.

   

   

  Jelen volt:

   

  Szavazati joggal:

   

  Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár

  Friedrich Judit tszv egyetemi docens

  Kontra Edit tszv egyetemi docens

  Uwe Pohl tszv egyetemi docens

  Törkenczy Miklós tszv egyetemi docens

  Deák Nóra könyvtárvezető

   

  Tanácskozási joggal:

   

  Hargitai Márta tanulmányi igazgatóhelyettes

  Komáromy Zsolt, a Kari Tanács választott tagja

  Starcevic Attila intézeti titkár

   

  1.   Az Intézeti Tanács megvitatja az Anglisztika Tanszék előterjesztését Remport Eglantina PhD egyetemi tanársegédi kinevezéséről, az illetékes tanszék előterjesztése alapján (a tanszéki értekezlet jegyzőkönyve és a tanszéki felterjesztés mellékelve). Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja Remport Eglantina PhD kinevezését és továbbítja a javaslatot a Dékán Úrhoz.

  2.   Az Intézeti Tanács egyhangú szavazással támogatja (névsor szerint) Dr. Albert Ágnes, Dr. Brózik-Piniel Katalin, Dr. Starcevic Attila és Dr. Szécsényi Krisztina adjunktusi felterjesztését.

  3.   A Tanács megvitatja a BA szintű előadások kötelezővé tételének feltételeit.

  4.    A Tanács kitűzi az intézeti évzáró időpontját, 2010. június 29-re.

  5.    Ekkor kerül sor az Outstanding Thesis Award-ok átadására is, az intézetigazgató kéri ezek szokás szerinti előkészítését a tanszékektől.

  6.    Az Intézet által közel egy esztendeje várt dologi költségvetési keret (960.000 Ft) még mindig nem érkezett meg a Dékáni Hivatalból, ennek sürgetése az intézetigazgató folyamatos feladata.

  7.    Az intézetigazgató jelzi, hogy az Egyetem elnyerte a „kutatóegyetem” címet és ennek alapján pályázati úton a TÁMOP pályázaton a Kar mintegy 300 millió Ft-ot kapott. Ebből a doktori programok mentén lehet különféle célokra különféle összegeket megpályázni, a kijelölt honlapon szereplő feltételek szerint, az erre illetékes kuratórium elbírálása alapján.

  8.   Az Egyetem ingyenes hozzáférést biztosít a J-STOR adatbázishoz.

  9.   Az Anglisztika Tanszéken június folyamán sor kerül a 70 éves Sarbu Aladár egyetemi tanár köszöntésére és a neki ajánlott ünnepi kötet átadására.

   

   

  Budapest, 2010. június 1.

   

   

  A jegyzőkönyv hiteles:

   

   

   

   

  Starcevic Attila                                                                        Hargitai Márta

   

                                                                                                             

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.