Was this page helpful?

2011-02-08

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

   

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2011. február 8–i üléséről

   

  Jelen volt:

   

  -  szavazati joggal:      

  Dr. Frank Tibor, intézetigazgató/ Dr. Kállay Géza mb. intézetigazgató

  Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.

  Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.

  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető/ pro absentia Király Zsolt Angol Nyelvpedagógiai Tsz .

  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.

  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

  Polgár Mária, hallgatói képviselő

   

  - tanácskozási joggal:

  Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes

  Dr. Kenyeres János, tudományos igazgatóhelyettes

  Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag

  Dr. Starcevic Attila, intézeti titkár

  Dr. Károly Krisztina, oktatási dékán-helyettes

  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

   

  (1)    Az intézetigazgató ismételten köszönetet mond Kállay Géza mb. intézetigazgatóként az előző félévben végzett kitűnő munkájáért.

   

  (2)    Az intézetigazgató beszámol az Intézet és a Kar helyzetéről, intézkedéseiről és terveiről. A beszámoló érinti az aktuális  személyei ügyeket is:

   

  *Nádasdy Ádám ismételt felterjesztése egyetemi tanári fokozatra

  * Péter Ágnes küszöbön álló nyugdíjazása, az utódlás kérdése

  * Kontra Edit és Lojkó Miklós várható habilitációja,

  * Czigányik Zsolt, Ruttkay Veronika és Timár Andrea tanársegédek adjunktusi felterjesztése,

  * Szécsényi Krisztina távozása, Kiss Zoltán visszatérése

  * Trebits Anna PhD fokozata

   

  Ezt kiegészíti Károly Krisztina egyetemi docens, dékánhelyettes mint állandó meghívott, különösen a Kar gazdasági állapotára vonatkozó hírekkel és a kari nyelviskola terveivel.  Ez utóbbiban számos oktatónk vállalna munkát.

   

  (3)    Lénárt Zoltán műszaki vezető beszámol a korábban igényelt dologi kellékek beérkezéséről és két termünk várható, elektronikus felszereléséről. Ez utóbbira a kari nyelviskolára vonatkozó tervek keretében kerül sor.

   

  (4)    Deák Nóra könyvtárvezető beszámol az Intézeti  Könyvtár terveiről és gondjairól.

   

  (5)    A félév során három további Intézeti Tanács-ülést tervezünk: minden hónap első keddjén, azaz március 8-án, április 5-én és május 3-án, mindig 9 órakor.

   

  (6)    A Dékán Úr javaslatára és részvételével összdolgozói értekezletet tartunk február 22-én, kedden.

   

  (7)    A félév során többféle választás is várható, miután lejár a Dékán, a Kari Tanács és az Intézetigazgató mandátuma. A kari tanácsi választásokra március 1-én kerül sor [a választásokat szavazatképtelenség miatt március 8-án bonyolítottuk le]. A további választások előkészítésére az Intézeti Tanácsok ülésein ismételten visszatérünk.

   

  (8)    Az intézetigazgató bejelenti, hogy az Intézet jogelődje, az egykori Angol Tanszék 125 éves lesz idén, s ebből az alkalomból az Intézet novemberben nagyszabású tudományos konferenciát szervez, a Magyar Tudomány Ünnepének keretében.

   

  (9) (a) Bollobás Enikő és Magyarics Tamás elnyerte a HUSSE és a Debreceni Egyetem Országh

   László-díját.

   

   

  (b) A HUSSE új vezetőséget választott, ahová az Intézet eredetileg Komáromy Zsoltot jelölte

                                  alelnökként, a HUSSE vezetőségi taggá választotta őt.

  Mindhármuknak gratulálunk.

  (a)   A Mediothek eddigi helyiségét a Germanisztikai Intézet rendelkezésünkre bocsájtotta, amiért köszönetet mondunk.

  Függelék

  A félév oktatási rendje:

  Tavaszi regisztrációs hét:
  2011. február 7–11. (hétfő-péntek)

  Szorgalmi időszak

  Első nap:
  2011. február 14. (hétfő)
  Tavaszi szünet:
  2011. április 20. (szerda) – 2011. április 26. (kedd)
  Utolsó tanítási nap:
  2011. május 20. (péntek)
  Pázmány-nap:
  2011. május 13. (péntek)

  Vizsgaidőszak

  Első nap:
  2011. május 23. (hétfő)
  Utolsó nap:
  2011. július 8. (péntek)

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Budapest, 2011. február 18.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                                                     Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.