Was this page helpful?

2011-04-05

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

   

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2011. április 5–i üléséről

   

  Jelen volt:

  szavazati joggal:

  - Dr. Frank Tibor, intézetigazgató

  - Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.

  - Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.

  - Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  - Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, / pro absentia Király Zsolt Angol Nyelvpedagógiai Tsz.

  - Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.

  - Dr. Komáromy Zsolt, oktatói képviselő

  - Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

  - Berger Csaba hallgatói képviselő

  -  Kiss Kristóf hallgatói képviselő

   

  -          tanácskozási joggal:

  -  Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes

  -  Dr. Kenyeres János, tudományos igazgatóhelyettes

  -  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

  -  Dr. Starcevic Attila, intézeti titkár, Kari Tanács tag

  -  Dr. Károly Krisztina, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag

   

   

  (1)     Kari Tanács-tagságáról Starcevic Attila javára önként visszalépő Komáromy Zsolt megválasztása az Intézeti Tanács szavazati jogú tagjává

   

  (2)     Részletes beszámoló a Kar és az Intézet helyzetéről (Frank Tibor, Károly Krisztina kiegészítéseivel).

   

  * elvonások/zárolás a kari költségvetésből, várhatóan 90m Ft

  *létszám stop,

  * külsősök, óraadók, mb. előadók nem alkalmazhatók

  * helyettesek nem alkalmazhatók

  * végleg vagy ideiglenesen kilépő oktatók státusza elvész

  *az  emeritus professorok csak az idei I. negyedévben kapják meg pótlékukat

  *a tanszékvezetői pótlékok a korábbi bejelentéssel szemben megmaradnak

  *az ebédjegyek a kollektív szerződések értelmében megmaradnak

  *az Egyetem ingatlanai értékesíthetők a hiányok fedezése érdekében

  *a Kar és az Intézet várható átvilágítása

  * esti és levelezőképzés várható indítása

  * részvételi szándékunk a kari szabadegyetem munkájában

  * PhD hallgatók és önkéntesek mint külsős tagok a szakzáróvizsgákon.

  *A tanegységlisták várható módosítása a Kar anyagi lehetőségeinek megfelelően

   

   

  (3)     Kiss Zoltán adjunktusi felterjesztése (Angol Nyelvészeti Tanszék, Törkenczy Miklós), szavazás: 9 igen, 1 érvénytelen

   

  (4)     Az Anglisztika Tanszék három, korábbi adjunktusi felterjesztésének (Czigányik Zsolt, Ruttkay Veronika, Timár Andrea) megerősítése (Friedrich Judit)

   

  (5)     A nyugdíjba vonuló Péter Ágnes professzor állásának betöltése (Beretzky Ágnes adjunktus, Gárdos Bálint tanársegéd), szavazás (Friedrich Judit) – a félállásra jelentkező Beretzky Ágnes jelölését a kari létszám-stop nem teszi lehetővé, a Tanszék újra dönt az utódlás kérdésében

   

  (6)     Módosító javaslat a Kari Tanácsnak kurzusfelvételek ügyében (Hargitai Márta, Starcevic Attila)

   

  (7)     A plagizálás problémái szakjainkon (Kenyeres János, Hargitai Márta). A Tanács bizottságot küld ki javaslattételre Kenyeres János vezetésével

   

  (8)     Egyebek

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Budapest, 2011. április 12.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                                                     Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.