Was this page helpful?

2011-05-03

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

   

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2011. május 3–i üléséről

   

  Jelen volt:

  szavazati joggal:

  - Dr. Frank Tibor, intézetigazgató

  - Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.

  -  Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.

  -  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  -  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, / pro absente Király Zsolt Angol Nyelvpedagógiai Tsz.

  -  Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.

  -  Dr. Komáromy Zsolt, oktatói képviselő

  -  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

  -  Polgár Mária hallgatói képviselő

   

  tanácskozási joggal:

  -  Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes

  -  Dr. Kenyeres János, tudományos igazgatóhelyettes

  -  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

  -  Dr. Starcevic Attila, intézeti titkár, Kari Tanács tag

   

  (1)     Holló Dorottya ismerteti a Nyelvpedagógiai Tanszék által kezdeményezett antidiszkriminációs nyilatkozat tervét. Az IT jogászi szakvéleményt kér a szöveg véglegesítéséhez és intézeti, esetleg kari állásfoglalást javasol a tanszéki helyett.

   

  (2)     Az intézetigazgató beszámol a Karon várható, idén összesen 90 millió Forintot kitevő megszorításokról, amelyek az Intézetet is érinteni fogják. Ez része a felsőoktatást érintő idei 1,7 milliárd Forintos elvonásnak. A Dékán minden intézetet átvilágít és a nem feltétlenül szükséges státuszokat elvonja. Helyettesítések, külső és megbízott előadók, záróvizsga-bizottsági külső tagok alkalmazása egyelőre nem lehetséges.  Kívánatos, hogy az Intézet részt vegyen olyan, piacképes képzési formákban, illetve ezek megteremtésében, amelyek bevételt hoznának a Karnak és segítenének a személyi állomány megtartásában (fizető külföldi [pl. török] vendéghallgatók, felnőttoktatás, új kurzusok [mint a nacionalizmus, a kelet-közép-európai kultúra, stb.] indítása, szabadegyetem, nyelviskola).

   

  (3)     Az intézetigazgató beszámolt aktuális személyi kérdésekről. Magyarics Tamás egyetemi docens (Amerikanisztika Tanszék) dublini magyar nagykövet lesz. Péter Ágnes egyetemi tanár (Anglisztika Tanszék) nyugdíjba vonul, Szécsényi Krisztina egyetemi adjunktus (Angol Nyelvészeti Tanszék) a Szegedi Egyetemre megy át. Többen (Benczes Réka, Szabó Éva Eszter egyetemi adjunktusok) gyermekgondozási segélyen vannak, mások erre készülnek (Kulcsár-Tabajdi Teodóra könyvtáros). Minden erőfeszítésünk ellenére sincs előrelépés a három Anglisztika tanszéki egyetemi tanársegéd (Czigányik Zsolt, Ruttkay Veronika, Timár Andrea) egyetemi adjunktusi kinevezése tekintetében, sem Kiss Zoltán egyetemi adjunktus Angol Nyelvészeti tanszéki kinevezése ügyében. Nádasdy Ádám professzori felterjesztése az előírt határidőig, május közepéig megtörténik.

   

  (4)     Az Intézet jogelődje alapításának 125 éves évfordulójára tervezett konferencia szervezése megkezdődött. A program előkészítése folyik. Felmerül az Intézet híressé vált, egykori hallgatóinak meghívása.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Budapest, 2011. május 20.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                                                     Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.