Was this page helpful?

2011-07-07

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2011. július 7–i üléséről

   

  Jelen volt:

  - Dr. Frank Tibor, intézetigazgató

  - Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.

  -  Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.

  -  Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  -  Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, / pro absente Király Zsolt Angol Nyelvpedagógiai Tsz.

  -  Dr. Szigetvári Péter, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.

  -  Dr. Komáromy Zsolt, oktatói képviselő

  -  Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

  -  Polgár Mária hallgatói képviselő

   

  tanácskozási joggal:

  -  Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes

  -  Dr. Kenyeres János, tudományos igazgatóhelyettes

  -  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

  -  Dr. Starcevic Attila, intézeti titkár, Kari Tanács tag

   

  (1)     Az intézetigazgató megköszöni Törkenczy Miklós professzor nyolc éves tanszékvezetői munkáját és köszönti Szigetvári Péter egyetemi docenst, aki Törkenczy Miklóstól átveszi az Angol Nyelvészeti Tanszék vezetését és ebben a tisztségében tagja lesz az IT-nek.

  (2)     A tanácsülés fő célja az intézeti adminisztráció elhelyezésének megvitatása. Az ülést élénk vita előzte meg e-mailen, amelyből két markáns, egymásnak ellentmondó álláspont körvonalazódott:

  (a) A tanszéki titkárságok megmaradnak, szükség esetén egy titkárnő két tanszék ügyeit is intézi.

  (b) Egyetlen, intézeti hatókörű titkárságot szervezünk, ahol a titkárnők 2-3 szobában, egy tömbben végzik munkájukat, amely nem a tanszékenként munkarendben, hanem a közös, intézeti faladatok köré szerveződik.

  A vitában Starcevic Attila intézeti titkár véleménye kap nagyobb többséget, aki a különálló titkárságok fennmaradását támogatja, és javasolja az esetlegesen kieső titkárság ügyeinek közös titkárnő által történő ellátását.

  Frank Tibor intézetigazgató javasolja a különálló titkárságok ilyen módon történő fenntartását 2012. február 1-ig, amikor az Intézeti Tanács az addigra összegyűlt tapasztalatokat megvitatja és döntést hoz a további teendőkről, az esetleges változtatásokról. Hanzséros Mária szükség esetén vállalja két tanszék ügyeinek az intézését is, Starcevic Attila vállalja a titkárságok ügyeinek koordinálását.

  (3)     Hargitai Márta igazgatóhelyettes beszámol a részismereti képzés és a plágium ügyeiben folyó munkálatokról.

  (a) A részismereti képzés tanegység listáját néhány nappal ezelőtt az IT minden tagja megkapta, néhány részletkérdést e-mailen tisztáztunk (pl. tipográfia órák).

  (b) Ami a plágium ügyeit illeti, szorgalmazza, hogy első éves BA óráin minden oktató szánjon egy órát a plágiumfogalmának és fajtáinak megismertetésére, a plagizálás elkerülésének lehetőségeire, stb. Javasolja továbbá, hogy a nyár folyamán e-mailben egyeztessünk arról a néhány sorról, amit kötelezően fel kell majd tüntetni minden kurzusleírásban. Kenyeres Jánossal egyetértésben közli, hogy az egyetemi álláspont tisztázása után a nyár során megfogalmaznak egy angol nyelvű bekezdést e tárgyban.

  (4)     Király Zsolt tanszékvezető azt kéri  az IT-től, hogy járuljon hozzá, hogy a TANM-ANG-109 kódú Nyelvi vizsga a 30 kredites és 40 kredites, 2 féléves, levelezős képzések esetében az eddigi gyenge helyett erős előfeltétele legyen a TANM-ANG-900L kódú Szaktárgyi tanítási gyakorlatnak. Ezt az IT egyhangúan támogatja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

  Budapest, 2011. július 17.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                                                     Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.