this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

2012-02-07

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. február 7–i üléséről

  Jelen volt:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz (helyettesíti Benczik Vera)
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
  4. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  5. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  6. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  7. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  8. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  9. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  10. Kiss Kristóf hallgatói képviselő SzHÉK elnök
  11. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő (Angol BA), SzHÉK alelnök, tanulmányi referens

  13.   Hodos István, hallgatói képviselő (Angol BA), SzHÉK külügyi referens

  14.   Bérdi Lilla hallgatói képviselő (Angol BA), SzHÉK esélyegyenlőségi referens

   

  Tanácskozási joggal:

  1.       Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.       Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.       Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

  1.) Az intézetigazgató bemutatja a HÖK új képviselőit (Kiss Kristóf SzHÉK elnök; Linczmayer Flóra, Hodos István, Bérdi Lilla, illetve a távol lévő Prommer Zsuzsa). Rövid vita tisztázza az Intézeti Tanács létszámát és összetételét.

  2.) Az intézetigazgató beszámol a pénzügyi megszorítások várható mértékéről, a tandíjak változásáról, a külföldi hallgatói létszám emelkedéséről és a kari International Student Center felállításáról. Ez utóbbit Starcevic Attila egyetemi adjunktus vezeti.

  3.) A vita folyik a BA szintű vizsgákról, ezek technikájáról, színvonaláról, különös tekintettel a Lojkó Miklóst érintő többrendbeli bejelentésre. A vita tisztázza a Lojkó Miklóst érő kifogások alaptalanságát és túlterhelésének okait.

  4.) Felmerül a szakirányú továbbképzések létesítésének lehetősége. Vita folyik ezek hasznáról és szerevezési problémáiról.

  5.) Kenyeres János tudományos igazgatóhelyettes beszámol három küszöbön álló konferenciáról: a) A Károli Gáspár Református Egyetemen részvételünkkel szerveződik az „Őslakosok világa” című konferencia március 8. és 10. között, b) intézeti TDK konferenciát szervezünk április 17-én, c) Northrop Frye konferenciát szervez részvételünkkel a Károli Egyetem szeptember 7. és 8. között.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Budapest, 2012. március 5.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                                                     Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.