this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

2012-03-06

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. március 6–i üléséről

  Jelen volt:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  4. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus (Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából), Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  5. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  6. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  7. Kiss Kristóf hallgatói képviselő (Tanári MA), SzHÉK elnök
  8. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő (Angol BA) , SzHÉK alelnök, tanulmányi referens

   

  Tanácskozási joggal:

  1.       Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.       Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1.) Egy részletes vita folyik az esetleges elbocsátások kivédéséről, az óraszámok és kreditek szükséges mértékéről.

  2.)Hargitai Márta oktatási igazgatóhelyettes beszámol a tanárképzés aktuális problémáiról és tennivalóiról.

  3.) Kenyeres János tudományos igazgatóhelyettes beszámol az intézeti TDK konferencia előkészületeiről.

  4.) Felvetődik a különféle angolszász országokból Budapestre akkreditált nagykövetek meghívása és felkérése előadások tartására.

  5.) Az ülés tárgyalja az előttünk álló nagyobb konferenciák jelenlegi állását (Kanadisztikai konferencia a Károli Egyetemen, Ruttkay Kálmán emlékkonferencia, HAAS konferencia, Doktorandusz konferencia, HUSSE konferencia).

  6.) Az intézetigazgató felhívja a figyelmet az MTMT adatbázis rendszeres és pontos kitöltésének szükségességére.

  7.) Hírek az Intézet életéből: külföldi vendégek és vendégtanárok.

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Budapest, 2012. április 13.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                                                     Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.