this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

2012-05-08

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. május 8–i üléséről

  Jelen volt:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus (Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából), Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő
  4. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  5. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  6. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  7. Kovács Dávid Attila hallgatói képviselő (Tanári MA), SzHÉK elnök
  8. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő(Angol BA) , SzHÉK alelnök, tanulmányi referens
  9. Bérdi Lilla hallgatói képviselő (Angol BA), SzHÉK esélyegyenlőségi referens
  10. Pap József hallgatói képviselő (Angol BA) (pót tag), SzHÉK rendezvényszervezői referens

   

  Tanácskozási joggal:

  1.       Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.       Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.       Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1.) A Tigra sokszorosító megszűnésével kapcsolatos problémák tárgyalása, a vizsga feladatlapok másolásának költségei.

  2.) Kenyeres János igazgatóhelyettes a gyors fejlődésnek indult Intézeti TDK munka támogatására külön TDK szoba létesítését kéri.

  3.) Erre alkalmat ad a Self-Access központ megszűnésével felszabaduló helyiség. Kövecses Zoltán egyetemi tanár írásos javaslata alapján PhD hallgatók szobájának létesítése is felvetődik. Ez utóbbi azonban már létező helyiség a Kari Kiválósági Központ.

  4.) Az erdélyi Sapientia Egyetem MA képzés beindításához kéri segítségünket. A Tanács további részleteket kér a pénzügyi háttér tisztázásához.

  5.) Vita folyik az egyetem kommunikációs tevékenységéről és a HÖK szerepéről.

  6.) Ősztől az ETR megszűnik és a Neptun rendszer veszi át szerepét.

  7.) Új SzHÉK elnök veszi át Kiss Kristóf szerepét Kovács Dávid Attila személyében.

  8.) A szakdolgozatok szétosztása, beadási határidők megbeszélése.

  9.) A szabadegyetemi forma valószínűleg nem válik be.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

   

  Budapest, 2012. június 13.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                                                     Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.