this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

2012-06-26

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2012. június 26-i üléséről

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz., Kari Tanács tag
  2. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz., Kari Tanács tag
  5. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  6. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus (Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából), Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  7. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő
  8. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  9. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  10. Deák Nóra, azAngol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  11. Kovács Dávid Attila hallgatói képviselő (Tanári MA), SzHÉK elnök
  12. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő(Angol BA) , SzHÉK alelnök, tanulmányi referens
  13. Bérdi Lilla hallgatói képviselő (Angol BA), SzHÉK esélyegyenlőségi referens
  14. Pap József hallgatói képviselő (Angol BA) (pót tag), SzHÉK rendezvényszervezői referens

   

  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2. Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3. Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

   

  1. Az Intézeti Tanács megtárgyalta a II/2012. (VI. 20.) sz. Dékáni  Utasítást a Bölcsészettudományi Kar 2012. évi költségvetési egyensúlyának megőrzését célzó intézkedésekről.

   

  2. A Dékáni Utasításhoz kapcsolódóan az Intézetigazgató beszámol az Egyetem intézményfejlesztési tervével kapcsolatos munkálatokról. A költségvetés 60% a jövőben stabil, 40%-át pályázati úton nyerhetik el a Karok.

   

  3. Deák Nóra könyvtárvezető beszámol a könyvbeszerzés aktuális rendjéről és lehetőségeiről. A BTK-n költségvetési keret jelenleg nem áll rendelkezésre könyvbeszerzésre, csak pályázati források. A külföldi könyvek beszerzésére vonatkozó érvényes közbeszerzési szerződés szerint kizárólag az Atlantisz Könyvszigettől lehet külföldi könyvet rendelni (kontakt személy Kakuszi Edit). Belföldi kiadású könyvekre jelenleg az ELTÉ-nek nincs érvényes közbeszerzési kiírása, és a gazdasági főigazgatói körlevél értelmében jelenleg szünetel az ELTÉ-n a magyar kiadású könyvek beszerzése. A mi esetünkben ez nem annyira jelentős, bár mindenképpen veszélyes és aggályos, ha a megjelenő kiadványokat (pl. oktatóink friss publikációit) nem tudjuk megvenni, hisz a későbbiekben nem biztos, hogy pótolni lehet a hiányt.

   

  4. Részletes vita folyt a szakdolgozatok és a záróvizsgák rendjéről.

  Hargitai Márta igazgatóhelyettes felhívta a figyelmet a szakdolgozatokkal kapcsolatos szabályok betartására, és javasolta a tételhúzás gyakorlatának egyszerűsítését.Emlékeztetett a vonatkozó intézeti szabályozásra:

  „Students are discouraged from writing a thesis on the same topic as that of their previous degree thesis. What qualifies as the same topic is at the discretion of the Head in consultation with the Supervisor. If the student has previously received a (BA/BEd) degree as an English major, they must hand over a copy of that thesis and the referee's report to the Supervisor when discussing the thesis title. These will be returned to the student after the defence of the thesis.”http://seaswiki.elte.hu/studies/MA/English/graduation/Thesis

  Ez azért vált fontossá, mert előfordult, hogy csak a bíráló vette észre az azonosságot a BA és az MA szakdolgozat között és ezért megbuktatta a hallgatót, pedig ennek már korábban tudatosulni kellett volna. Ezért sárgával ki is emeltük a honlapon, hogy a hallgatók figyelmét se kerülhesse el.

  Az igazgatóhelyettes javasolta továbbá, hogy a tévedések elkerülése végett ne szabdaljuk fel a tételsorokat, és ne rakjuk őket borítékokba, hanem nyomtassuk ki a tételsorokat 2 pld-ban, egy kerüljön a hallgató elé, a másik maradjon a bizottság előtt, és a hallgató húzzon számot, amit nem átlátszó (karton) papírra írjunk.

  Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a bíráló kötelessége ellenőrizni, hogy a leadott szakdolgozat megegyezik az elektronikus változattal, mert az idén előfordult, hogy valaki nem töltötte fel elektronikusan a szakdolgozatát.
   

  5. Az Amerikanisztika Tanszék felterjesztette Benczik Vera egyetemi tanársegédet egyetemi adjunktusi kinevezésre.  Az Intézeti Tanács egyhangúan (9 igen : 0 nem arányban) megszavazta a felterjesztést és javasolta annak továbbítását a Kar Dékánjához. Az Intézeti Tanács javasolja, hogy Benczik Vera kinevezésére az Intézet által már korábban felterjesztett tanársegédekkel egyidejűleg, illetve forráshiány esetén azok kinevezése után kerüljön sor.

   

  6. Kenyeres János igazgatóhelyettes beszámol a 2012. szeptember 7-8-án esedékes Northrop Frye nemzetközi konferencia előkészületeiről. A tanácskozást az ELTE és a Károli Gáspár Református Egyetem közösen szervezi "Northrop Frye 100: A Danubian Pespective" címmel. Az eseményen várhatóan 40 előadó vesz részt, a plenáris előadásokat Robert D. Denham és Dávidházi Péter tartják.  

   

  7. Az intézeti évzáróra 2012. június 27-én, 15 órakor kerül sor.

   

  8. Geher István temetése 2012. június 28-án lesz a Farkasréti Temetőben.

   

  9. Az IT következő ülését 2012. szeptemberében tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Budapest, 2012. július 5. 

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                            Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.