Was this page helpful?

2013-02-12

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. február 12-i üléséről

   

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz. képviseletében Benczik Vera
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  4. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  5. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  6. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  7. Linczmayer Flóra hallgatói képviselő(Angol BA) , SzHÉK alelnök, tanulmányi referens
  8. Hodos István, hallgatói képviselő (Angol BA) , SzHÉK külügyi referens
  9. Bertók András, hallgatói képviselő, az  Intézeti Tanács póttagja

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Friedrich Judit beszámol a HUSSE január 24-26-i konferenciájáról, amely igen nagy siker volt. Az IT gratulál az Anglisztika Tanszéknek és vezetőjének e nagy rendezvény hibátlan lebonyolításához, örömmel nyugtázza Intézetünk részvételének nagy arányait, és az elért szakmai sikereket. (Többek között intézeti kollégáink nagyszámú kiváló előadást tartottak, Nádasdy Ádám Országh-díjat, Frank Tibor HUSSE Book Award-ot kapott, Komáromy Zsolt újra HUSSE vezetőségi tag lett). Az IT megköszöni valamennyi aktív szereplő és szervező, s különösen a diák munkatársak gondos, figyelmes és odaadó munkáját.

   

  2 Az IT meghallgatja Starcevic Attila beszámolóját a Neptun rendszer bevezetésének problémáiról, a rendszer még meglévő hibáiról, és köszönetét fejezi ki Starcevic Attilának a Neptun működőképessé tételében játszott, rendkívüli szerepéért, a rendszergazdákkal folytatott folyamatos, sok türelmet kívánó egyeztetésért, a hibák módszeres kiszűréséért.

   

  3 Frank Tibor intézetigazgató beszámol a Kar gazdasági helyzetéről és ennek (várható) következményeiről. Adjunktusi és docensi előterjesztéseink nagy része továbbra is áll, egyedül Lojkó Miklós kapta meg egyetemi docensi kinevezését. Felhívja viszont a figyelmet a rendszeres kitüntetési lehetőségekre, és jól indokolható esetekben kéri a tanszékvezetők felterjesztéseit. Az intézetigazgató legújabban Friedrich Juditot, Király Zsoltot és Törkenczy Miklóst terjesztette fel magas állami kitüntetésre.

   

  4 Kenyeres János felveti a vizsgákon benyújtott, másolt esszék problémáját, s ezek ellenőrzésének lehetőségét.

   

  5 Az IT következő ülését 2013. március 5-én tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. április 6.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.