Was this page helpful?

2013-03-05

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. március 5-i üléséről

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  2. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  3. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  4. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  5. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  6. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  7. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

   

  [A kari HÖK felfüggesztése miatt a SzHÉKnek csak egy tagja (Bertók András) vesz részt az ülésen, szavazati és tanácskozási jog nélkül.]

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Frank Tibor intézetigazgató tájékoztatást ad a kari oktatói elbocsájtásokról és az ellenük folyó tiltakozásokról. Február 22-i (péntek délutáni) keltezéssel az intézetigazgató az alábbi levelet kapta a Dékán Úrtól:

   

  “Tájékoztatom, hogy a Kar rendkívül súlyos anyagi helyzetére tekintettel Rektor Úr 2013.03.01-i hatállyal megkezdi Dr. Nádasdy Ádám egyetemi tanár (60 + 6 hónap felmentési idővel) és Dr. Scholz Lászlóné egyetemi docens (60 + 6 hónap felmentési idővel) közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését.

   

  Dékáni jogkörben 2013.03.01-án kezdődő felmentéssel megszüntetem Asbóth László tudományos segédmunkatárs (60 nap + 6 hónap felmentési idővel) és Szabó Helga adjunktus (60 nap + 6 hónap felmentési idő) közalkalmazotti jogviszonyát.

   

  A fentieken túl nyomatékosan kérem, szíveskedjék intézkedéseket tenni, hogy Dr. Dávidházi Péter egyetemi tanár kezdeményezze fizetés nélküli szabadságát 2013.03.01-2013.12.31-ig tartó időszakra.”

  Az Intézet vezetése írásban és szóban azonnal, majd többféle formában és más-más alkalommal nyilvánosan is tiltakozott az elbocsájtások ellen, melyek közül végül a Dékán Úr Nádasdy Ádám egyetemi tanár felmentését visszavonta.

   

  2 Frank Tibor intézetigazgató tájékoztatást ad az ún. HÖK-listák történetéről, kivizsgálásukról és a kari HÖK működésének a Rektor Úr által történt felfüggesztéséről.

   

  3 AKaron és körülötte különféle (diák)tüntetések zajlottak le, amelyek résztvevői a felsőoktatás színvonalának fenntartását, sőt emelését követelték.

   

  4 Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens levélterve nyomán vita a Dékánnál képviselhető intézeti álláspontokról az elbocsájtások ügyében.

   

  5 Az IT következő ülését 2013. április 9-én tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. április 28.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.