Was this page helpful?

2013-04-09

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. április 9-i üléséről

   

  Jelen vannak:

   

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  4. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  5. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

  [A kari HÖK felfüggesztése miatt a SzHÉK tagjai nem vesznek részt az ülésen.]

   

  1 Az Intézeti Tanács köszönetet mond Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docensnek a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet több oktatóját ért antiszemita támadások ügyében megszervezett intézeti szolidaritási akcióért és ennek kiterjesztéséért, a kari tolerancia rendezvények sikeres lebonyolításáért.

   

  2 Az idei OTDK-n Intézetünk számos hallgatója nyert helyezést. Gratulálunk valamennyiüknek! A nyertesek listáját intézeti honlapunkon s (azonos formában) az alábbiakban is közöljük:

  • Csilla Anna Kürtösi: 1st place in Early foreign and minority language acquisition with her paper on “Bilingualism in Kindergarten”
  • Edit Takács: 1st place in Semantics, pragmatics, discourse analysis, cognitive linguistics with her paper on “Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben”
  • Ildikó Emese Szabó: 2nd place in Syntax & generative linguistics with her paper on “Low vowel lengthening in Hungarian”
  • Tünde Szalay: 2nd place in English linguistics with her paper on “The Status of Vocalised L in Three English Dialects”
  • Dóra Varga: 2nd place in Foreign language pedagogy with her paper on "'... and ACTION' - Developing Skills with the Help of Films in the EFL Classroom"
  • Kata Gyuris: 3rd place in English literature and culture with her paper on “Games of Gender and Power in J. M. Coetzee’s Fiction”
  • Lilian Precskó: 3rd place in Foreign language pedagogy 1 with her paper on “Opportunities in Teaching English to Deaf Students: the Use of Digital Materials and Hungarian Sign Language”
  • Nóra Tala: 3rd place in Textology, stylistics, and applied linguistics with her paper on “Confundo linguam. Nemlétező jelenségek fordítása a Harry Potterben”
  • Eszter Bagyina: Gender Prize in English literature and culture with her paper on “Sexuality and Misogyny in D. H. Lawrence’s Lady Chatterley’s Lover
  • Dorottya Jászay: Orbis Litterarum Prize in English literature and culture with her paper on “Finding the Beast in Yourself: Seeking for Addiction in Dough Wright’s Quills

   

  3 Akari HÖK rektori felfüggesztése továbbra is tart.

   

  4 Az intézetigazgató bejelenti, hogy a Dékán Úr megvonta valamennyi tanszékvezető pótlékát és ezzel szünetelteti a tanszékek önálló tevékenységét. A Dékán Úr később felkérte a tanszékvezetőket, hogy pótlékuk (ideiglenes) megvonása ellenére lássák el feladataikat.

   

  5 Vita az Intézet hatáskörébe tartozó külföldi hallgatók oktatásáról, többek között a PrepYear keretében, miközben az Angol Nyelvpedagógiai Tanszék három oktatójáról is lemondani kényszerül (Asbóth László, Medgyes Péter, Szabó Helga). Újabb hírek külföldi hallgatók várható érkezéséről (Kína, Kazaksztán, Brazil).

   

  6 Hargitai Márta tanulmányi igazgatóhelyettes írásos előkészítése és szóbeli vitaindítója alapján az IT megvitatja a BA felvételi követelményeket és a záróvizsgáztatás feltételeit és a következő döntéseket hozza (egyhangúlag):

  A. A felvételi követelmények módosítása tárgyában az IT egyhangúlag elfogadta:

  - az alapképzésre jelentkező felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók esetében szükségesnek tartjuk 

  (a) vagy az emelt szintű érettségit angol nyelvből,

  (b) vagy a C1 típusú akkreditált angol nyelvvizsgát; 

  - az osztatlan tanárképzésre jelentkező másoddiplomások esetében pedig 

  (a) vagy az anglisztika alapszakot, 

  (b) vagy az emelt szintű angol érettségit, 

  (c) vagy a C1 típusú akkreditált angol nyelvvizsgát.

  Mivel felsőoktatási szakképzésünk jelenleg nincs és nem is tervezünk ilyet, ebben jelenleg nem kívánunk dönteni.

  B. A BA-záróvizsgák egységesítése tárgyában az IT egyhangúlag elfogadta a 2013. őszi félévtől érvénybe lépően:

  (a) a szöveges bírálat minimális terjedelme 100 szó, nyelve lehetőleg angol,

  (b) az intézeti honlapra a következő szöveget tesszük fel a szakzárás rendjéről szóló fejezetbe:

  “A témavezető határozza meg a konzultációk rendjét, és neve csak hozzájárulásával tüntethető fel a szakdolgozaton.”

  [A honlap is módosult ennek szellemében - SA]

  C. Az IT egyhangúlag elvetette, hogy bármilyen TEL, illetve HKR-módosítást kezdményezzünk a BA-záróvizsgáztatás tárgyában.

  D. A DEAL által kidolgozott formai értékelő lap használata (tanszékenként) szabadon választható, és az általuk kidolgozott végső minősítés számítási módja is (tanszékenként) eltérő lehet.

  7 Az IT titkos szavazással egyhangúlag (9:0 arányban) jóváhagyja Medgyes Péter és Varga László egyetemi tanárok emeritus professori felterjesztését.

   

  8 Vita az intézeti honlap (seas3.elte.hu) használatának rendjéről. A magáncélú, illetve csak egy-egy levelezőtársra tartozó levelek e-mailként küldendők, a nagyobb viták a fórum rovatban bonyolítandók. A honlap nyilvánosságát fenn kell tartani a valódi közügyek gondosan megválogatott közzétételére.

   

  9 AHUSSE konferencia maradványösszegéből az Intézet biztonsági szervert vásárolt.

   

  10 Az IT következő ülését 2013. május 7-én tartja.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. április 28.

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.