Was this page helpful?

2013-05-14

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

   

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. május 14-i üléséről

   

  Jelenlévők:

  Szavazati joggal

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz., Kari Tanács tag
  2. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,
  5. Kari Tanács tag
  6. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  7. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  8. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő,
  9. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, oktatási dékánhelyettes, Kari Tanács tag
  10. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  11. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

   

  Hallgatói képviselők:

  1. Linczmayer Flóra
  2. Bertók András
  3. Kovács Dávid Attila

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1. Az intézetigazgató bejelenti, hogy a kari HÖK rektori felfüggesztése véget ért.

   

  2. Ferencz Győző egyetemi tanári felterjesztését a MAB nem támogatja, a döntés ellen az Intézet felülvizsgálati kérelmet nyújt be.

   

  3. Az intézetigazgató felhívja a figyelmet arra, hogy a MAB követelményei az egyetemi tanári

  cím elnyerésére lényegében megegyeznek az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges követelményekkel.

   

  4. Abudapesti szaúdi nagykövetség az ELTE tanárait hívja vendégoktatóul Szaúd-Arábiába, a jelentkezéseket Kenyeres János fogja össze. Eddig három jelentkező volt.

   

  5. Az új ír nagykövet meghívásunkra 2013. április 25-én érdekes és szakszerű áttekintő előadást tartott az ír irodalom történetéről és kiemelkedő alakjairól.

   

  6. ADékán átmenetileg, a naptári év végéig felmentette a tanszékvezetőket a munkavégzés alól és megbízatásukat az intézetigazgatóra ruházta át.

   

  7. Czigányik Zsolt egyetemi tanársegéd (Anglisztika Tanszék) elnyerte a CEU Institute of Advanced Studies Fellowship nevű ösztöndíját és a következő tanévet pályázati munkájával fizetés nélküli szabadságon tölti, 2014. július 1-ig.

   

  8. Benczes Réka egyetemi adjunktus (Amerikanisztika Tanszék) habilitációs előadásaira május 29-én kerül sor az A épületben lévő kari tanácsteremben. Ugyanő férje Fulbright ösztöndíja révén a következő tanévet az Egyesült Államokba tölti, az Indiana University, Bloomington-i campusán, vendégkutatóként.

   

  9. Az e tanévi Pázmány-napra az egyetemi hagyományoknak megfelelően 2013. május 10-én került sor. Az idei Pázmány-előadást Nádasdy Ádám egyetemi tanár tartotta, „hangtani semlegesülés mint logikai probléma” címmel. Az előadót az Egyetem Jubileumi Ezüst Emlékérmével tüntette ki.

   

  10. Az intézetigazgató beszámol Brenner Kolomán stratégiai dékánhelyettes és Kóczán András dékáni titkárságvezető 2013. április 18-i látogatásáról és megbeszéléséről az intézeti titkárnőkkel és a műszaki vezetővel. A látogatás célja a munkakörök elosztásának felmérése, az intézeti munkafolyamatok feltérképezése volt.

   

  11. Az ez évi Outstanding Thesis Award-ok átadására az ez évi évzárón, várhatóan 2013. június 19-én kerül sor.

   

  12. ASzHÉK beszámol az idei, ötödik Bölcsész Napok rendezvényeiről, 2013. május 6-9.

   

  13. Az ausztrál nagykövetség bezárja budapesti irodáját.

   

  14. Az IT következő ülését az őszi félév elején tartja.

   

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. június 10.

   

  A kiadmány hiteléül:

  Lénárt Zoltán                                                Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.