Was this page helpful?

2014-01-14

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2014. január 14-i üléséről

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Farkas Ákos mb. tanszékvezető főiskolai docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  4. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  5. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő
  6. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  7. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, Kari Tanács tag, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója
  8. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  9. Skriba Orsolya, hallgatói képviselő, kommunikációs referens, SzHÉK elnök
  10. Linczmayer Flóra, hallgatói képviselő, SzHÉK
  11. Balatoni Ádám, hallgatói képviselő
  12. Töklincz Tamara, hallgatói képviselő, póttag

   

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

  4.      Dr. Kállay Géza egyetemi tanár, Anglisztika Tanszék, előző intézetigazgató

   

  1 Az Intézet három tanszékén is lejár a tanszékvezető megbízatása. Az IT 12 igen szavazattal egyhangúan megerősíti Kontra Edit egyetemi docens (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) és Károly Krisztina egyetemi docens (Angol Nyelvpedagógiai Tanszék) jelölését, 11 igen és 1 nem szavazattal megerősíti Bollobás Enikő egyetemi tanár jelölését, és mindhárom jelöltet felterjeszti a Dékánhoz. Farkas Ákos főiskolai docens bejelenti, hogy tanszékvezetői megbízatása lejárt, de az Anglisztika Tanszékre kiírt tanszékvezetői pályázatot csak egyetemi docensi átminősítése után kívánja megpályázni.

   

  2 Az IT 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja az Anglisztika Tanszék előterjesztését Remport Eglantina egyetemi adjunktusi felterjesztésére

   

  3 ADékán tájékoztatása szerint megjelent az Angol Nyelvpedagógiai Tanszékre kiírt egyetemi adjunktusi pályázat.

   

  3 Az IT tudomásul veszi, hogy az Anglisztika Tanszék titkárnője (Dávid Beatrix) felmondott, az Amerikanisztika Tanszék titkárnője (Farkas Elvira) pedig nyugalomba vonul. Ezért kezdeményezi az álláshelyek azonnali betöltését s az állások meghirdetését a kozigallas.gov.hu honlapon.

   

  4 Az intézetigazgató közli, hogy megbízatása 2014 júniusában lejár. Utóda a korábbi, széleskörű intézeti megbeszélések értelmében Kenyeres János egyetemi docens lesz, akinek elkészült habilitációs disszertációja, az opponensi vélemények részben elkészültek és így az új intézetigazgatói pályázat a következő félév végén várhatóan kiírható lesz.

   

  5 Az intézetigazgató bejelenti, hogy az angol szak 125 éves fennállását ünneplő jubileumi konferencia mintegy 30 oktatói tanulmányának kiadását az ELTE Eötvös Kiadója a Nemzeti Kulturális Alap 750 000 Ft-os támogatásával megkezdte.

   

  6 Az IT februári ülésén, Bollobás Enikő egyetemi tanár tájékoztatója alapján tárgyalja a MAB és az Országos Doktori Tanács előírásait tudományos publikációink nyilvántartásáról.

   

  7 Az Intézeti Tanács következő ülésére 2014. február 11-én kerül sor.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2014. április 5.  

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starčević Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.