Was this page helpful?

2014-02-18

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2014. február 18-i üléséről

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Farkas Ákos mb. tanszékvezető főiskolai docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő
  3. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  4. Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, Kari Tanács tag, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója
  5. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  6. Skriba Orsolya, hallgatói képviselő, kommunikációs referens, SzHÉK elnök
  7. Töklincz Tamara, hallgatói képviselő, póttag

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  Meghívott vendég:

  Szávay László, a Doktori és Tudományszervezési Hivatal hivatalvezetője.

   

  1 Az intézetigazgató beszámol – a Csóti Veronika igazgatósági titkárnő távozásával – immár három titkárnői álláshelyünk betöltésének előrehaladásáról, az első állásra beadott 41 pályázatról.

   

  2 Az IT örömmel veszi tudomásul, hogy a Dékán helyt adott Benczik Vera (Amerikanisztika Tanszék), Czigányik Zsolt, Ruttkay Veronika és Timár Andrea (Anglisztika Tanszék), illetve Révész Judit (Angol Nyelvpedagógiai Tanszék) tanársegédek egyetemi adjunktusi előléptetésére tett régi javaslatunknak, meghallgatja a tanszéki előterjesztéseket a pályázatok szövegére, a pályázatok kiírására e félévben sor kerül. A Kar kiírta a Farkas Ákos főiskolai docensre vonatkozó egyetemi docensi pályázatot.

   

  3 Az IT Bollobás Enikő egyetemi tanár tájékoztatója és Szávay László hivatalvezető referátuma alapján tárgyalja a MAB és az Országos Doktori Tanács előírásait tudományos publikációink nyilvántartási rendjéről. Bollobás professzor felhívja a figyelmet arra, hogy a doktori.hu honlapon csak az MTMT-ben szereplő adatok szerepelhetnek importálás útján s hogy a MAB várhatóan ez év őszén felülvizsgálja a Kar doktori iskoláit és programjait.  

   

  4 Az intézeti SzMSz több ponton elévült, átdolgozására az intézetigazgató felkérte Hargitai Márta igazgatóhelyettest. Az új szöveg elkészült, körözzük és a későbbiekben az IT elé kerül megvitatásra.

   

  5 Az intézetigazgató beszámol a 2014. február 2-án tartott ELTEfeszt rendezvény tapasztalatairól s az intézeti részvételről. Az Egyetem e rendezvényén Friedrich Judit egyetemi docens és Frank Tibor egyetemi tanár tartott előadást, az intézeti SzHÉK-et Skriba Orsolya elnök képviselte.

   

  6 Az intézetigazgató beszámol a 2014. február 4-én tartott Kari Tanácsi választás eredményéről. Intézetünk jelöltjei közül Kontra Edit és Starčević Attila kapta meg a szükséges szavazatokat, Frank Tibor a KT póttagja lett. Az Intézet 75 főállású oktatója közül 23-an vettek részt a szavazáson. Az ELTE Közalkalmazotti Tanácsának tagjait 2014. február 18-19-én választják meg.

   

  7 Afentiekre tekintettel az intézetigazgató felhívja a figyelmet az Intézeten belüli, a kari és egyetemi események iránti érdeklődés visszaeséséről és kéri az IT tagjait, hogy az oktatói kart ösztönözzék az egyetemi életben való fokozottabb részvételre.

   

  8 Az intézetigazgató beszámol a 2014. február 6-i intézetigazgatói értekezletről és a 2014. február 13-i Kari Tanácstól, valamint a február 20-án esedékes Kari Tanács tervéről, amelyen a KT tagjai meghallgatják Mezey Barna rektorjelölt programját és sor kerül a rektori pályázat kari véleményezésére.

   

  9 Az Intézeti Tanács következő ülésére 2014. március 11-én kerül sor.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2014. április 5.  

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starčević Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.