this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

2014-04-01

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2014. április 1-ei üléséről

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.
  2. Dr. Farkas Ákos mb. tanszékvezető főiskolai docens, Anglisztika Tsz.
  3. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő
  4. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  5. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  6. Skriba Orsolya, a hallgatói Érdekképviselet elnöke
  7.  Mátlié Orsolya, a Hallgatói érdekképviselet tagja
  8. Réti Lőrincz, a Hallgatói Érdekképviselet alelnöke
  9. Márkus Flóra, a Hallgatói Érdekképviselet tagja
  10. Balatoni Ádám, a Hallgatói érdekképviselet tagja

   

  Tanácskozási joggal:

  1.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.      Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  3.      Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1 Az IT beható vitát tartott az új intézeti SzMSz szövegtervezetéről, amelyet Hargitai Márta igazgatóhelyettes készített el és mutatott be. A szöveg részletes vitája nem ért véget, a javasolt új vagy módosított szöveghelyek véglegesítésére a következő IT-n (2014. május 6.) kerül sor.

   

  2 Az IT vitát folytatott az Intézeti Tanács választott oktatói képviselőinek jelöléséről, illetve ennek elveiről. Az IT hosszú vita után, 3 igen, 7 nem és 1 tartózkodó szavazattal eldöntötte, hogy az IT új, az egész oktatói kart képviselő három választott oktató képviselője ne három különböző tanszékről kerüljön ki, hanem a legtöbb szavazatot elnyerő oktatók kerüljenek be az IT-be, függetlenül tanszéki hátterüktől. Az IT külön is állást foglalt abban a kérdésben, hogy a tanszékvezető és helyettese milyen módon szavazhatnak az IT-ben. 8 igen és 1 nem szavazattal az IT azt a megoldást fogadta el, hogy a tanszékvezető helyettese csak a tanszékvezető tartós távolléte esetén, s nem eseti, hanem állandó jelenléte esetén kaphassa meg a tanszékvezetőt megillető szavazati jogot.

   

  3 Velich Andrea főiskolai docens, illetve az Anglisztika Tanszék írásos előterjesztése alapján az IT elkezdte a filmekre épülő BA specializáció vitáját. Miután a Filmtudomány Tanszéket, illetve a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetet érintő kérdések még nem voltak megnyugtatóan tisztázva, az IT a vitát az összes részlet rendezéséig, várhatóan május 6-i üléséig elnapolta és felkérte Velich Andreát a Filmtudomány Tanszékkel folytatandó megbeszélések lebonyolítására.

   

  4 Az Intézeti Tanács következő ülésére 2014. május 6-án kerül sor.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2014. április 5.  

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starčević Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.