Was this page helpful?

2014-05-20

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2014. május 20-i üléséről

  Jelenlévők:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.,

  a Kari Tanács póttagja

  1. Dr. Friedrich Judit, volt tanszékvezető, Anglisztika Tsz. (Dr Farkas Ákos képviseletében)
  2. Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  1. Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.
  2. Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  3. Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő
  4. Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tsz., oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag
  5. Dr. Károly Krisztina tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója
  6. Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  7. Skriba Orsolya, a Hallgatói Érdekképviselet elnöke
  8.  Máthé Orsolya, a Hallgatói Érdekképviselet tagja
  9. Réti Lőrinc, a Hallgatói Érdekképviselet alelnöke
  10. Márkus Flóra, a Hallgatói Érdekképviselet tagja
  11. Balatoni Ádám, a Hallgatói érdekképviselet tagja

   

  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes
  2. Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes
  3. Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

  1. Az IT folytatta beható vitáját az új intézeti SzMSz szövegtervezetéről, amelyet Hargitai Márta igazgatóhelyettes készített el és mutatott be. A szöveg részletes vitája véget ért, a javasolt új vagy módosított szöveghelyeket az egységesített szöveggel együtt az IT egyhangúan megszavazta.

   

  2. Az IT elfogadta a „Film és kultúra” c. BA szakirány tantervét és kérni fogja hozzá a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet egyetértését. Ezután a tervet beterjesztjük a 2014. június 19-i Kari Tanács elé.

   

  3. Az "IT DELP előterjesztés őszi órarend 2014. május" c. napirendi pont bevezetéseként Károly Krisztina tanszékvezető egyetemi docens felhívja a figyelmet, hogy a következő félévben várhatóan mintegy 550 elsőéves és 400 másodéves hallgatóra számíthatunk. Mindannyiuknak kötelezően fel kell vennie az Angol Nyelvpedagógia Tanszék által gondozott Nyelvgyakorlat 1 (ANG-102 Language Practice, heti 4 óra) és a Nyelvi készségfejlesztés (ANG-202 Skills Development, heti 2 óra) című tanegységeket.

   

  Az első kurzus esetében ez (csoportonként 17 hallgatóval számolva) minimum 32, a második esetében minimum 23 csoport indítását teszi szükségessé. A tanszék oktatói állományának órakapacitása azonban a Nyelvgyakorlat 1 kurzusokból csak 24, a Készségfejlesztés tárgyból mindössze 8 kurzus ellátását teszi lehetővé. Ez legkevesebb 62 (32+30) óra hiányt jelent, amelyet nagyjából öt új, 12 órás státusszal lehetne ellátni.

   

  A jelenlegi helyzetben az Angol Nyelvpedagógia Tanszék csak hiányos órarendet tud a következő félévre készíteni, amelyben az ellátatlan órákat nem tudjuk oktatókhoz rendelni. Nyilvánvaló, hogy az így előállt helyzetet valahogy kezelni kell.

   

  Az előterjesztés ügyében az IT úgy döntött, hogy közös, intézeti szintű fellépésben folyamodik a Dékánhoz a probléma kezelése céljából. [Ennek nyomán személyes találkozót kezdeményeztünk a Dékán úrral, majd az egyes tanszékek külön levelet írtak, kifejtve saját, megoldásra váró nehézségeiket, kéréseiket.]

   

  4. Az "IT DELP előterjesztés EU spec 2014 május" c. indítvány bevezetésekor Károly Krisztina tanszékvezető egyetemi docens Enyedi Ágnes program koordinátor feljegyzése alapján jelzi Az angol az EU-ban c. specializációs modul indításával kapcsolatos problémákat a jövő tanévtől kezdve.

  Az egyik koncepcionális jellegű, ami abból fakad, hogy a modul indításának idején a kurzuslistában nem számoltunk azzal, hogy a jelentkezők között lehetnek olyan hallgatók is, akiknek nem anyanyelve a magyar, és akik ennél fogva nem tudják felvenni azokat a kurzusokat, amelyek fordításra épülnek (ANE-407, ANE-321, ANE-326). Ezek közül az egyik kötelezően elvégzendő kurzus, ami kizárja azt, hogy külföldi, vagy Magyarországon élő, de magyarul nem anyanyelvi szinten beszélő hallgatókat fel tudjunk venni.

  Eldöntendő, hogy akarunk-e lehetőséget adni ilyen hallgatóknak is, hogy a specializációra jelentkezzenek, és ha igen, akkor választhatóvá kell alakítani az ANE-407 kurzust.

  A másik nehézség szervezési jellegű, ugyanis nem minden kurzust lehet indítani, ami a specializáció indulásakor a listára került. Jelenleg 5 olyan kurzus van a 17-ből, ahol kérdéses, illetve kizárt, hogy a kurzust meg lehessen hirdetni (oktató távolléte, a kurzus átalakulása stb.) A megoldás erre az lenne, hogy ezek helyett új kurzusokat indítsunk, illetve ha jelenleg futó opcionális kurzusokat dupla kódon meghirdetve elérhetővé tennénk a specializáció hallgatóinak is. Mivel ezekre mások is jelentkeznek és nem garantálható, hogy mindenki befér a csoportkeretekbe, ezért az eredeti spec. listán szerepelő, de nem elindíthatónál több ilyen kurzust kellene ajánlanunk.

  A DELP által tartott opcionális kurzusok közül kettőt meg tudunk hirdetni dupla kódon. Az Anglisztika tanszéken szintén két olyan kurzust találtunk, ami nem közvetlenül, de kapcsolatba hozható az EU témakörével. Ezek azonban együtt sem pótolják a kieső kurzusokat.

  Ha a hallgatók 4 félév alatt önhibájukon kívül nem tudják összegyűjteni az 50 kreditet, jogosan élnek panasszal az Intézet felé. Az utóbbi években volt már ilyenre példa, ezeket sikerült kezelnünk, és reméltük, hogy a gondok idővel megszűnnek. A mostani helyzetben a nehézségek viszont intézményesülni látszanak.

   

  Az előterjesztésre egyfelől Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens két felajánlást tesz (ellentétes félévekben, 2 évente egyszer): a Language and Power (Eitler Taamás) és a Varieties of English (Eitler Tamás) c. kurzusokat tudják felajánlani az EU specializációba; másfelől az intézetigazgató azt javasolja, hogy igyekezzünk együttműködést keresni más intézetekkel is a választható kurzusok számának növelése érdekében.

   

  5. Lénárt Zoltán műszaki vezető bejelenti, hogy a leltárral kapcsolatos problémák megoldódtak, a leltárazás eredményesen befejeződött.

   

  6. Az intézetigazgató bejelenti, hogy megjelent az angol szak 125 éves évfordulójára rendezett 2011. évi konferencia előadásainak második kötete is, az Eötvös Kiadó gondozásában, Frank Tibor és Károly Krisztina szerkesztésében

   

  7. Aszakdolgozati bírálatok rendjének (a bírálók személye, a dolgozatok feltöltése, stb.) felülvizsgálatát ősszel végezzük el.

   

  8. Az intézetigazgató bejelenti, hogy Kenyeres János 2014. május 26-án tartja habilitációs előadásait, intézetigazgatói pályázatának benyújtása elől ezzel minden akadály elhárul. A habilitációs folyamat várhatóan június végéig minden szinten lezárul, így az intézetigazgató feladatkörét 2014. július 1-től át tudja venni.

   

  9. Egyéb személyi kérdések között az intézetigazgató jelzi, hogy megvan a veszélye fiatalabb oktatóink és az anyanyelvi lektorok – időleges vagy akár végleges – elvándorlásának, nyilvánvalóan a rossz bérezés és a túlzott óraterhelés miatt. Javasolja a kérdés felülvizsgálatát és a Dékán tájékoztatását. Az Intézetnek a jelenlegi hallgatói tömeg ellátásához új álláshelyekre, a nyugdíjazás vagy más okok miatt megürült állások folyamatos fenntartására van szüksége. Meg kell akadályozni az oktatói kar kiöregedését, minden részterületen folyamatosan biztosítani kell a megfelelő színvonalú utánpótlást. Állandó figyelemmel kell kísérni az oktatók előléptetését, különösen is a doktori programjainkban törzstagként is működő vezető oktatók megfelelő létszámát. Ennek érdekében folyamatosan segíteni kell az oktatók magasabb tudományos fokozatainak megszerzését, egyetemi tanáraink és docenseink számának szinten tartását. Egykor kilenc professzorunkból ma már csak hat van meg, számuk öt éven belül négyre, tíz éven belül kettőre csökkenhet. El kell készíteni az Intézet oktatói karának korfáját, és ahol szükséges, a lehetőség szerint gyors ütemben korrigálni kell a romló tendenciákat.

   

  10. Az Intézet idei évzáró összejövetelét 2014. június 27-én, pénteken du. 3 órakor rendezzük meg.

   

  11. Az Intézeti Tanács következő ülésére 2014. szeptember elején kerül sor.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2014. június 30.  

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                                                    Starčević Attila

   

   

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.