this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

erasmus 2014 15

  Table of contents
  1. 1. intézeti rangsor
  2. 2. ERASMUS 2014/2015

  ERASMUS 2014/2015

  pályázatok leadása – fontos tudnivalók címszavakban

  Kik nyújthatnak be pályázatot?

  Ahogy az egyetemi felhívásban szerepel.

  Fontos:

  • csak olyan szerződésre lehet pályázni, amelyet az Intézet gondoz és olyan szakkal, amelyet a ELTE BTK gondoz
  • BA-sok 2 lezárt (angol szakos) félévvel,
  • MA-sok (ANGD, AMED) és osztott/kifutó tanárisok (TANM-ANG) 1 lezárt (angol/maerikanisztika szakos) félévvel,
  • osztatlan tanári MA-sok (10-11-12 félévesek) 3 lezárt (angol szakos) félévvel kell, hogy rendelkezzenek

   

  Határidők

  • elektronikus(Neptun) leadás: 2014. március 16. 24:00
  • papíralapú: folyamatosan, de legkésőbb 2014 március 19.(szerda) 14:00

   

  Fontos tudnivaló Angol tanári MA-soknak (osztott és osztatlan):

   

  Csak az pályázhat, akinek a BTK az alapkarja

  ________________________________________________________________________

  A papíralapú leadás helye:

   

  Angol Nyelvészet Tanszék, Titkárság, R5, 301-es szoba 10:00 és 14:00 között

   

  A papíralapú leadás módja:

   

  A dokumentumokat annyi példányban adja le (beleértve ide az összes mellékletet, és az eredeti aláírt, véglegesített jelentkezési adatlapot), ahány helyre pályázott!

   

  Jelenlegi információk szerint a Neptun Erasmus felület külön nyomtatási lehetőséget nem kínál fel, ezért a személyes információkat tartalmazó "adatlap" nyomtatását közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani vagy a „print screen” segítségével, illetve végszükség esetén a seas honlapról letölthető egyszerűsített adatlap segítségével (az oldal alján található).

  (az egyes pályázatokhoz szükséges mellékletekkel kapcsolatba, ha szükséges, egyeztessen a koordinátorával)

   

   

  Intézeti belső rangsor:

  Legkorábban április 4-én az Intézeti faliújságon

   

  Bővebben:

  http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob

  http://www.elte.hu/erasmus

   

  Neptun probléma esetén

  Név + Neptun kód+ szak + képzési forma megadásával Székely Ágneshez lehet fordulni: szekely.agnes@rekthiv.elte.hu

   

  Az Intézetnek az alábbi partneregyetemekkel van szerződése, de csak azokat lehet megpályázni, amelyek megjelennek a Neptunban is a pályázatok benyújtásának a határidejéig (a szerződések Neptunba való feltöltése folyamatos).

   

   

   

   

  I ciklus (BA)

  II ciklus (mester)

  III ciklus (PhD)

   

   

  képzések

  Anglisztika BA

  diszciplináris MA (anglisztika, amerikanisztika)

  osztatlan tanári (10, 11, 12 féléves)

  osztott/kifutó tanári (TANM-ANG)

   

   

   

  feltételek

  min. 2 elvégzett (angol szakos) félév a szakon

  min. 1 elvégzett (angol/amerikanisztika szakos) félév a szakon

  min. 3 elvégzett (angol szakos) félév a szakon

   

  koordinátor

  egyetem kódja

  szerződések

   

   

   

   

   

  Starcevic Attila

  E  BARCELO01

  Barcelona

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Starcevic Attila

  HR OSIJEK01

  Osijek/Eszék

  igen

  igen

  igen

  nem

  igen

  Starcevic Attila

  HR ZAGREB01

  Zagreb

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Starcevic Attila

  E  BILBAO02

  Bilbao

  igen

  nem nem nem

  nem

  Starcevic Attila

  PL LUBLIN02

  Lublin

  igen

  igen

  igen

  nem

  igen

  Friedrich Judit

  CZ PRAHA07

  Prague

  igen

  igen

  igen

  nem

  igen

  Illés Éva

  IRLLIMERIC01

  Limerick

  igen

  nem

  igen

  nem

  nem

  Illés Éva

  UKLONDON 093

  Roehampton

  igen

  nem nem nem nem

  Federmayer Éva

  P LISBOA03

  Lisboa

  igen

  igen

  igen

  nem

  igen

  Federmayer Éva

  I ROMA01

  Feltétel: olasz nyelvtudás (min B1)

  Roma

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Kenyeres János

  CY NICOSIA01

  Cyprus

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Kenyeres János

  D MARBURG01

  Marburg

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Kenyeres János

  I NAPOLI 02

  Napoli

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Czigányik Zsolt

  G THESSAL01

  Thessaloniki

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Timár Andrea

  D  MUNCHEN01

  München

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Eitler Tamás

  D KONSTAN01

  Konstanz

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Kenyeres János

  DE HEIDELB01

  Heidelberg

  igen

  igen

  igen

  nem

  igen

  Starcevic Attila

  SK KOSICE02

  Kosice/Kassa

  igen

  igen

  igen

  nem

  nem

  Starcevic Attila HR SPLIT01 Split igen igen igen igen igen

   

  Leadandó dokumentumok (papír alapon)


  -adatlap

  - Kreditigazolás az előző két félév eredményéről (TO-n beszerezhető)

  - Motivációs levél , angol

  - Nyelvvizsga bizonyítványok másolatai

  - Önéletrajz, angol

  - Szakmai önéletrajz, magyar (összevonható az önéletrajzzal)

  - Tanulmányi és kutatási terv, személyes tudományos érdeklődési terv, magyar

  - Tanulmányi terv, angol

  - Tudományos életrajz, magyar, angol (összevonható az önéletrajzzal)

  - Egyéb opcionális (ajánlólevél, kitüntetések, egyéb kapcsolódó munkák, stb.)

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.