this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

new general course

  Table of contents
  No headers

  BBV-011

  Hallássérültek idegennyelv-tanulása

  Angol cím: Foreign language learning of the hearing impaired.

  Előadás. 2 kredit, heti egy óra.

  Kontra Edit

   

  AJÁNLOTT nyelvszakosoknak, a siketek és a jelnyelv iránt érdeklődőknek is. Ez az előadás a siketek és nagyothallók idegennyelv-tanulásáról 3 éven át folytatott kutatómunka eredményeit mutatja be. Foglalkozik a nyelvtanulási motivációjukkal, tapasztalataikkal, a jelnyelv szerepével az oktatásban, és tárgyalja a bevált nyelvtanítási módszereket és technikákat is. A hazai kutatások mellett a nemzetközi szakirodalom eredményeibe is betekintést kapnak a résztvevők. A törvényi háttér tárgyalása során kitér a jelnyelvi törvényben foglaltak megvalósításának lehetőségeire.  Az előadás látogatásköteles és kollokviummal zárul.

   

  Ütemterv 2010


   

  Nap:

  hétfő

  Téma

   

  Szept. 6

  Regisztrációs hét

  1

  Szept. 13

   

  Ismeretek a siketekről

   

  2

   

  Szept. 20

   

  A siketek idegennyelv-tanuláshoz való joga

  3

   

  Szept. 27

   

  Országos kutatás a siketek idegennyelv-tanulásáról

  4

   

  Okt. 4

   

  A siketek anyanyelve

  5

   

  Okt. 11

   

  A jelnyelv használata az oktatásban

  6

   

  Okt. 18

   

  A siketek nyelvtanulási motivációja

  Oct. 25-Nov.1

  Őszi szünet

  7

   

  Nov. 8

   

  Siketek és nagyothallók nyelvtanulási tapasztalatai

  8

   

  Nov. 15

   

  A siketek idegennyelv-tanulásában bevált módszerek

  9

   

  Nov. 22

   

  Integrált nyelvtanulás nagyothallókkal és hallókkal

  10

   

  Nov. 29

   

  Esélyegyenlőség és egyenlőtlenség

  11

   

  Dec.6

   

  Nemzetközi kitekintés

  12

   

  Dec. 13

   

   Aktuális kérdések

   

  Követelmények: Az előadás látogatáskötelesA kollokviumra az előadások anyagából  (60%) és az ajánlott szakirodalomból (40%)  lehet felkészülni.

   

  Ajánlott irodalom:

  Bartha Csilla, Hattyár Helga és Szabó Mária Helga (2006). A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc (szerk.), Magyar nyelv (852-906).Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Csizér Kata, Kontráné Hegybíró Edit és Sáfár Anna (2008). A siket és nagyothalló felnőttek idegennyelv-tanulási motivációja. Magyar Pedagógia, 108(4), 341-357.

  Deákiné Bajkó Ágnes (2005). Siket angol nyelvtanulók az iskolán kívüli oktatásban. Szakdolgozat. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

  Dotter, F. (2008). English for Deaf sign language users: Still a challenge. In Cynthia. J. Kellett Bidoli és Elana Ochse, (szerk.), English in international deaf communication (97–121). Bern: Peter Lang.

  Grosjean, F. (1999. december). A siket gyermek joga a kétnyelvűvé váláshoz. Modern Nyelvoktatás, 5(4), 5-8.

  Gúti Erika és Szépe György (2006). A szivárvány-koalíció nyelvpolitikája (Nyelvpolitika alulnézetben). In Tóth Szergej (szerk.), Hatalom interdiszciplináris megközelítésben (111-128). Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.

  Kárpáti Dorottya (2004). Az angol mint idegen nyelv tanítása siket nyelvtanulóknak. In Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit (szerk.),  A nyelvtanuló (161-174). Budapest: Okker Kiadó.

  Kontráné Hegybíró Edit (2010). Nyelvtanulás két kézzel: A jelnyelv szerepe a siketek idegennyelv-tanulásában. Budapest: Eötvös Kiadó.

  Kontráné Hegybíró Edit (2009). A siketek joga az angolhoz. In Frank Tibor és Károly Krisztina (szerk.), Anglisztika és amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

  Kontráné Hegybíró Edit,Csizér Kata és Sáfár Anna (2009). Idegen nyelvek tanulása siketek és nagyothallók körében. Új Pedagógiai Szemle 59(1), 72-83.

  Kontráné Hegybíró Edit,Csizér Kata és Sáfár Anna (2008). Magyarországi siketek a jelnyelvről: egy kérdőíves kutatás eredményei. Alkalmazott Nyelvtudomány 8(1-2), 5-22.

  Perlusz Andrea (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások nagyothalló és siket gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Budapest: SuliNova Kft.

  Skuttnab-Kangas, T. (2000). Sign Languages – how the Deaf (and other Sign Language users) are deprived of their linguistic human rights. http://www.terralingua.org/DeafHR.html

  Vasák Iván (2005). A világ siket szemmel. Budapest: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.