Was this page helpful?

new general course (Foreign language learning in dyslexia)

  Table of contents
  No headers

  Új közismereti kurzus

   

  BBV-011.01, BMVD-011.01  Idegennyelv-tanulás és diszlexia

  Angol cím: Foreign language learning in dyslexia.

  Előadás. 2 kredit, heti 2 óra.

  Kontra Edit

   

  AJÁNLOTT nyelvszakosoknak, illetve leendő nyelvtanároknak. Az előadás a diszlexiások idegennyelv-tanulásáról 3 éven át folytatott tanszéki kutatómunka eredményeit mutatja be vendégelőadók közreműködésével. Célja minél többeket ráébreszteni arra, hogy ez a részképesség-zavar nem zárja ki a sikeres nyelvtanulást, csak a megszokottól eltérő megközelítésre van szükség. A kurzuson szó lesz a diszlexiások nyelvtanulási motivációjáról, tapasztalataikról, illetve a jól használható nyelvtanítási módszerekről és technikákról is. A hazai kutatások mellett a nemzetközi szakirodalom eredményeibe is betekintést kapnak a résztvevők. A törvényi háttér tárgyalása során kitérünk a diszlexiásoknak nyújtható kedvezményekre, felmentésekre, illetve arra, hogy az egyes nyelvvizsgaközpontok milyen mértékben veszik figyelembe a diszlexiát. Az előadás a résztvevőknek látogatásköteles, és kollokviummal zárul.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.