this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

new general course (Foreign language learning in dyslexia)

  Table of contents
  No headers

  Új közismereti kurzus

   

  BBV-011.01, BMVD-011.01  Idegennyelv-tanulás és diszlexia

  Angol cím: Foreign language learning in dyslexia.

  Előadás. 2 kredit, heti 2 óra.

  Kontra Edit

   

  AJÁNLOTT nyelvszakosoknak, illetve leendő nyelvtanároknak. Az előadás a diszlexiások idegennyelv-tanulásáról 3 éven át folytatott tanszéki kutatómunka eredményeit mutatja be vendégelőadók közreműködésével. Célja minél többeket ráébreszteni arra, hogy ez a részképesség-zavar nem zárja ki a sikeres nyelvtanulást, csak a megszokottól eltérő megközelítésre van szükség. A kurzuson szó lesz a diszlexiások nyelvtanulási motivációjáról, tapasztalataikról, illetve a jól használható nyelvtanítási módszerekről és technikákról is. A hazai kutatások mellett a nemzetközi szakirodalom eredményeibe is betekintést kapnak a résztvevők. A törvényi háttér tárgyalása során kitérünk a diszlexiásoknak nyújtható kedvezményekre, felmentésekre, illetve arra, hogy az egyes nyelvvizsgaközpontok milyen mértékben veszik figyelembe a diszlexiát. Az előadás a résztvevőknek látogatásköteles, és kollokviummal zárul.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.