this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

English in the EU

  NOT ACCEPTING APPLICATIONS

  application

   

  ideal schedule (in Hungarian), applies to those who have started the module prior to 2011

  (those starting in 2011 or later read below)

   

  for the English description scroll down

   

  BA Specializáció: Angol az EU-ban (50 kredit)

   
  Szakgazda: Angol-Amerikai Intézet
  Szakirányfelelős: Dr. Károly Krisztina egyetemi docens (Angol Nyelvpedagógia Tanszék)
  Koordinátor: Enyedi Ágnes egyetemi tanársegéd (Angol Nyelvpedagógia Tanszék)
   
  A szakirány elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter
  A szakirányra felvehető hallgatók létszáma: évente max.15 fő
  Képzési idő: 4 félév
  A specializáció indításának első időpontja:2010/2011-es tanév őszi félév
   
  A specializációra való felvétel feltétele:
   
  (1) Sikeresen teljesített BBN-ANG11-001 nyelvi szűrővizsga angol nyelvből.
  (2) Sikeres felvételi: angol nyelvű motivációs levél és felvételi beszélgetés a hallgató általános ismereteiről és a specializációval kapcsolatos céljairól.
  A képzésről:
   
  A specializáció az Európai Unióról való háttérismereteken túl a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást kíván nyújtani olyan területekről, amelyek az EU-val és a hallgatók angol alapszakos tanulmányaival egyaránt összefüggésben állnak. Így az érdeklődők olyan praktikus ismeretekre és készségekre tesznek szert, amely segíti őket eligazodni a többnyelvű és multikulturális Európában, valamint megkönnyíti a beilleszkedésüket olyan munkahelyeken, ahol szükség van a többféle nyelv és kultúra közötti közvetítésre, illetve az Unióra vonatkozó ismertekre.
   
  A specializáció elvégzéséhez 50 kredit megszerzése szükséges. A kínálatban lévő kurzusok között vannak kötelezőek és választhatóak, a hallgatók ezekből – a meghirdetéstől és érdeklődésüktől függően – maguk állítják össze a specializáció programját (a pontos tanegységlista a kreditszámokkal elérhető a lap alján.)
   

  BA Specialisation: English in the EU (50 credits)

   

  Department: School of English and American Studies

  Director: Dr Krisztina Károly docent (Department of English Language Pedagogy)

  Coordinator: Ágnes Enyedi instructor (Department of English Language Pedagogy)

   

  Recommended semester for starting the specialisation: 3rd semester

  Maximum number of students: 15 students per academic year

  Duration: 4 semesters

  Launch date of this specialisation: AY2010/2011 autumn semester

   

  Admission requirements:

   

  (1) Successful BBI-ANG11-001 Proficiency Exam in English language

  (2) Successful entrance exam: English-language motivation letter and an interview about the general skills of the students and their plans with the specialisation.

  About the specialisation:

   Apart from providing important background information on the European Union, this specialisation offers useful practical knowledge related to the European Union and the students’ English major studies. Therefore, students receive knowledge that helps them find their way in the multilingual and multicultural Europe and helps them integrate into a workplace that requires intercultural communication and knowledge about the European Union.

   

  In order to complete the specialisation, you will need to clear 50 credits. There are both compulsory and optional courses in this specialisation, and students compile their timetables out of these courses, depending on their availability. See the study unit list complete with all the courses offered in this specialisation track on the bottom of this page.

   

  English in the EU

   

  (for those starting the module in 2011 or later)

  NB: G 'seminar', K 'lecture', k 'obligatory', v 'optional'

  Kötelező tárgyak: 35 kredit

  Code Title Semester  Type  Obl/Opt Hours/Sem Credits Prerequisite(s)

  ANE-401

  Az angol, mint a szóbeli kommunikáció nyelve a munkahelyen

  Spoken English in the workplace

   

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-402

  Munkacsoportok dinamikája

  The dynamics of work groups

   

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-403

  Az Európai Unió

  The European Union

  3-6

  K

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-404

  Kultúraközi kommunikáció az EU-ban

  Cross-cultural communication in the EU

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-405

  Beszéljük meg:  EU témák

  Presenting EU issues/debating EU issues

  4-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-406

  Az angol mint világnyelv az EU-un belül 

  English as an international language within the EU

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-407

  Jogi és üzleti EU szövegek fordítása

  Translating legal and business documents of the EU

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-408

  Intézményi angol az EU-ban

  EU institutional English

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANE-409

  Az EU intézményei

  EU institutions

  4-6

  G

  k

  30

  3

  ANG11-001

  Választandó tárgyak: 15 kredit

   

  ANE-311

  Nyelv és pozíció az EU-ban

  Language and power in the EU

  3-6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANE-315

  1928 Angliában és a kontinensen

  1928 inthe UK and on the continent

  3-6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANE-321

  Fordítás az EU-ban

  Translation in the EU

  3-6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANX-300

  Egyénre szabott professzionális szövegszerkesztés: LaTeX

  A customised professional typesetting system: LaTeX

  4-6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001, 183

  ANE-323

  Az EU és az Egyesült Államok

  The EU and the US

  3-6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANX-301

  Professzionális szövegszedő-rendszer: Plain TeX

  A professional typesetting system: Plain TeX

  4-6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001, 183

  ANE-326

  EU szövegek  olvasása és fordítása

  Reading and translating EU texts

  3-6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANE-328

  Angol akcentusok

  Accents of English

  3-6

  K

  v

  30

  3

  ANG11-001, 241, 242

  összesen:

  420

  50

   

   

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.