Was this page helpful?

2013

  Table of contents
  No headers

  BA Specializáció: Angol az EU-ban (50 kredit)

  BA Specialisation: English in the EU (50 credits)

  for the English version contact coordinator below

   

  Szakgazda: Angol-Amerikai Intézet

  SzakirányfelelősDr. Károly Krisztina egyetemi docens (Angol Nyelvpedagógia Tanszék)

  Koordinátor: Enyedi Ágnes egyetemi tanársegéd (Angol Nyelvpedagógia Tanszék)

   

  A szakirány elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter

  A szakirányra felvehető hallgatók létszáma: évente max.15

  Képzési idő:4 félév

  A specializáció indításának legközelebbi időpontja: 2013-14-es tanév őszi félév

   

  A specializációra való felvétel feltétele:

  (1) Sikeresen teljesített BBN-ANG11-001 nyelvi szűrővizsga angol nyelvből.

  (2) Sikeres felvételi: angol nyelvű motivációs levél és felvételi beszélgetés a hallgató általános ismereteiről és a specializációval kapcsolatos céljairól.

   

  A képzésről:

  A specializáció az Európai Unióról való háttérismereteken túl a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást kíván nyújtani olyan területekről, amelyek az EU-val és a hallgatók angol alapszakos tanulmányaival egyaránt összefüggésben állnak. Így az érdeklődők olyan praktikus ismeretekre és készségekre tesznek szert, amely segíti őket eligazodni a többnyelvű és multikulturális Európában, valamint megkönnyíti a beilleszkedésüket olyan munkahelyeken, ahol szükség van a többféle nyelv és kultúra közötti közvetítésre, illetve az Unióra vonatkozó ismertekre.

   

  A specializáció elvégzéséhez 50 kredit megszerzése szükséges. A kínálatban lévő kurzusok között vannak kötelezőek és választhatóak, a hallgatók ezekből – a meghirdetéstől és érdeklődésüktől függőenmaguk állítják össze a specializáció programját (a pontos tanegységlista a kreditszámokkal elérhető a lap alján.)

   

  A jelentkezésről:

  A specializációs modulra angol BA szakos hallgatók jelentkezhetnek, akik eddig nem vettek fel minor szakot és 2013 szeptemberére teljesítették az elsőéves nyelvi szűrővizsgát (BBN-ANG11-001).

   

  Május elejéig várjuk a hallgatók írásbeli jelentkezését egy angol nyelvű motivációs levél kíséretében. A Jelentkezésilaptartalmazza a hallgató rövid önéletrajzát (tanulmányi háttér, érdeklődési kör, egyéb olyan tevékenységek, amelyek kapcsolódhatnak a megcélzott specializációs területhez), EHA kódját és elérhetőségét (email). A jelentezkezési lap az oldal alján található.

   

  A csatolt motivációs levélben(1 oldal) fejtsék ki, mit tartanak eddigi tanulmányaik alapján legfőbb érdeklődési területüknek, miért éppen ezt a specializációt választották, miképp kívánják hasznosítani az itt szerzett tapasztalataikat, illetve milyen korábbi ismereteik vannak az Európai Unióval kapcsolatban. Ehhez érdemes végignézni a specializáció keretében meghirdetett kurzusok leírását és nagy vonalakban megismerkedni a képzés tartalmával.

   

  Az írásbeli jelentkezést kinyomtatott formában és aláírva az Angol Nyelvpedagógia Tanszéken kérjük leadni2013. május 3-án (pénteken) 12 óráig (1088 Budapest, Rákóczi út 5, IV. emelet 401. szoba).

   

  A jelentkezés után júniusban egy felvételi beszélgetésre várjuk a jelentkezőket, amelynek során részletesebb információt szeretnénk kapni a motivációs levélben foglaltakról, illetve meg kívánunk győződni a hallgatók érdeklődőséről és általános tájékozottságáról az Európai Unióval kapcsolatban. Az interjú nem vizsga, hanem beszélgetés; tehát nem tételes ismereteket kérünk számon, hanem a hallgatók tanulási szándékát, illetve érdeklődésük megalapozottságát kívánjuk megismerni. Az interjú pontos időpontját és helyét a későbbiekben közöljük.

   

  A felvételről:

  A specializációra felvételt nyert hallgatókat a nyelvi szűrővizsga eredményének ismeretében tudjuk kiválasztani, így az eredményt a vizsgaidőszak végéig tesszük közzé a többi specializációs modul felvételi eredményeivel egy időben.

   

  További információért az EU specializációval kapcsolatban a modul koordinátorához lehet fordulni:

   

  Enyedi Ágnes enyedi@ludens.elte.hu (Angol Nyelvpedagógia Tanszék, IV. emelet 401. szoba)

   

   A specializáció összesen 17 kurzusból áll, amelyekből összesen 50 kreditnyit kell összeválogatni figyelembe véve a Tanegységlista (TEL) megszorításait.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.