Was this page helpful?

2014

  Table of contents
  No headers
  A jelentkezésről:
   
  A specializációs modulra angol BA szakos hallgatók jelentkezhetnek, akik eddig nem vettek fel minor szakot és 2014 júliusára teljesítették az elsőéves nyelvi szűrővizsgát (BBN-ANG11-001).
   
  Május végéig várjuk a hallgatók írásbeli jelentkezését egy angol nyelvű motivációs levél kíséretében. A Jelentkezési lap tartalmazza a hallgató rövid önéletrajzát (tanulmányi háttér, érdeklődési kör, egyéb olyan tevékenységek, amelyek kapcsolódhatnak a megcélzott specializációs területhez), EHA kódját és elérhetőségét (email). A jelentezkezési lap az oldal alján található.
   
  A csatolt motivációs levélben (1 oldal) fejtsék ki, mit tartanak eddigi tanulmányaik alapján legfőbb érdeklődési területüknek, miért éppen ezt a specializációt választották, miképp kívánják hasznosítani az itt szerzett tapasztalataikat, illetve milyen korábbi ismereteik vannak az Európai Unióval kapcsolatban. Ehhez érdemes végignézni a specializáció keretében meghirdetett kurzusok leírását és nagy vonalakban megismerkedni a képzés tartalmával.
   
  Az írásbeli jelentkezést kinyomtatott formában és aláírva az Angol Nyelvpedagógia Tanszékre kérjük leadni 2014. május 30-án (péntek) 12 óráig (1088 Budapest, Rákóczi út 5, IV. emelet 401. szoba).
   
  A jelentkezés után júniusban egy felvételi beszélgetésre várjuk a jelentkezőket, amelynek során részletesebb információt szeretnénk kapni a motivációs levélben foglaltakról, illetve meg kívánunk győződni a hallgatók érdeklődőséről és általános tájékozottságáról az Európai Unióval kapcsolatban. Az interjú nem vizsga, hanem beszélgetés; tehát nem tételes ismereteket kérünk számon, hanem a hallgatók tanulási szándékát, illetve érdeklődésük megalapozottságát kívánjuk megismerni. Az interjú pontos időpontját és helyét a későbbiekben közöljük.
   
  A felvételről:
   
  A specializációra felvételt nyert hallgatókat a nyelvi szűrővizsga eredményének ismeretében tudjuk kiválasztani, így az eredményt a vizsgaidőszak végéig tesszük közzé a többi specializációs modul felvételi eredményeivel egy időben.
   
  További információért az EU specializációval kapcsolatban a modul koordinátorához lehet fordulni:
   
  Enyedi Ágnes enyedi.agnes@btk.elte.hu (Angol Nyelvpedagógia Tanszék, IV. emelet 401. szoba)
   
   A specializáció összesen 17 kurzusból áll, amelyekből összesen 50 kreditnyit kell összeválogatni figyelembe véve a Tanegységlista (TEL) megszorításait.
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.