this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

English in business

  Table of contents
  1. 1. application
   1. 1.1. FAQ

  application

  FAQ

   

  BA Specializáció: Angol az üzleti világban (50 kredit)
  BA Specialisation: English in Business (50 credits)
   
  Szakgazda: Angol-Amerikai Intézet
  Szakirányfelelős: Dr. Csizér Kata tanszékvezető egyetemi docens (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)
  Koordinátor: Dr. Dóczi Brigitta egyetemi adjunktus (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)
  Specializáció alapító; képzéstervezés; koordinátor (2009-2017): Dr. Eitler Tamás adjunktus (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)
   
  A szakirányra való belépés feltétele:
  ·         egyetemi felvétel a Modern Filológia képzési ág Anglisztika alapszakra
  ·         a BBN-ANG11-001 nyelvi szűrővizsga angol nyelvből
  ·         sikeres felvételi vizsga: angol nyelvű motivációs levél és felvételi beszélgetés a hallgató általános műveltségének részét képező üzleti ismereteiről és tájékozottságáról.
   
  A szakirány elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter
  A szakirányra felvehető hallgatók létszáma: évente max. 15 fő
  Képzési idő: 4 félév
  A specializáció indításának időpontja: minden tanév őszi féléve
   
  A képzés indításának indoklása és célja:
   
  A specializáció indítása abból a felismerésből fakad, hogy a hallgatóink tekintélyes része hagyományosan a költségvetési szektor és a média mellett leginkább az üzleti szektorban helyezkedik el (lásd FAQ). 
   
  A tervezett specializáció valós hallgatói igényeknek kíván megfelelni.  A specializáció elindítása azt a célt szolgálja, hogy az egyszakos BA anglisztika alapszakos hallgatók az Angol-Amerikai Intézeten belül olyan specializációban szerezhessék meg a diplomájukhoz szükséges plusz 50 kreditet, amely a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket kínál, és hatékonyan segíti megjelenésüket a munkaerőpiacon.
   
  FONTOS: A specializáció elvégzése abban segíti a hallgatókat, hogy az üzleti szektorban működő cégeknél hatékony kommunikációt igénylő legkülönfélébb feladatköröket talpraesetten, jól el tudják látni. A specializációra ennek megfelelően olyan hallgatókat várunk, akik például később az üzleti folyamatokat támogató kommunikációs munkatársként, pl. egy brókercégnél a tőzsde alapvető fogalmaiban és munkafolyamataiban alapszinten eligazodni képes kommunikációs munkát végző munkatársként képzelik el jövőjük egy részét. Ugyanígy például a turizmus területén elhelyezkedni vágyók a specializáció révén elsősorban olyan munkalehetőséghez juthatnak könnyebben, ahol (pl. a turisztikai cégeknél) fontos a vendégekkel vagy más vállalkozásokkal való kapcsolattartás akár account managerként -- hatékonyan, az angol segítségével, és természetesen alapszinten tisztában léve a nemzetközi turizmus működésével és angol szakterminológiájával. A specializációból kikerülöknek továbbá ilyen accountos vagy kreatívabb szövegírói tipusú munkalehetőségeket kínálhatnak  a reklámszakma és a marketingkommunikáció más területei is.
   
   
  A specializáció teljesítése:
   
  4 félév alatt 10 kurzussal és 1 szakmai gyakorlattal 450 óra és 50 kredit értékben lehetséges (az időben való végzésről lásd FAQ). specializáció szakterületeiről szakdolgozat nyújtható be az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék által erre a célra kiírt témákból. A program tartalmaz egy maximum hathetes, 2x5 kreditet érő szakmai gyakorlatot, melynek során a hallgatók elméleti ismereteik gyakorlati kipróbálására kapnak lehetőséget.
   
   
  Néhány kurzusunk és oktatónk (a teljes kurzuskínálat a module curriculum alatt található):

   

  • Üzleti kommunikáció
  • Angol üzleti szóhasználat
  • Üzleti adatok elemzése
  • Üzleti levelezés
  • Az üzlet területei (Turizmus; Vállalkozói ismeretek; Marketingkommunikáció; Rendezvényszervezés; stb.).
  • Webes tartalomfejlesztés
  • Üzleti szövegek fordítása
  • Multimodális üzleti kommunikáció
  • Reklám és média
  • Interkulturális pragmatika
  • Hatékony prezentációk
  • Csoportdinamika és csoportépítés
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.