this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

film and culture

  Table of contents
  1. 1. Application 2019
  2. 2. Application 2018

  Application 2018

   

  BA Specializáció: Film és Kultúra (50 kredit: 9 kötelező+ 1 szabadon választható tárgyból)

  BA Specialisation: Film and Culture (50 credits: 45 credits from 9 compulsory + one 5 credit  elective, ie. other available  options )

   

  A képzés célja/The aim of the programme:

   

   

  A specializáció korunk filmek és a vizuális kultúra iránti felfokozott érdeklődésének részbeni kielégítésére törekszik, hallgatói igény alapján az angol nyelvű, de különféle kultúrákat, és korokat ábrázoló filmek csokorba szedése mellett azok történelmi, társadalmi, kulturális és irodalmi kontextusba helyezését kívánja elősegíteni és rendszerezni. A specializáció tanárai főként a kultúra- és irodalomtudomány, illetve a történelemtudomány terén rendelkeznek oktatói és kutatói háttérrel. A specializáció indítását továbbá az is indokolja, hogy Európán belül is növekszik a filmek és a vizuális kultúra iránti érdeklődés, illetve a hallgatók mobilitása. Így a specializáció az Egyetemünkre érkező különböző szakmai, nyelvi és kulturális hátterű külföldi diákoknak is egy újabb lehetőséget kínál a hazai és külföldi stúdiumainak koordinálására.

   

  We intend to satisfy the higher and growing demand for film and visual culture education at ELTE SEAS by enabling students to study the culture, literature and history of Britain, the US, Canada, Ireland and Australia through films. We shall also focus on both literary and film adaptations of various periods from the Middle Ages and the Renaissance to Modern and Postmodern literature. The programme also intends to address foreign students studying at ELTE and by studying through the medium of film tries to highlight and to bridge cultural gaps, too.

   

   

   

  A szakirányra való belépés feltétele/requirements for admission:

  1. egyetemi felvétel BA Anglisztika alapszakra
  2. ANG11-001  tárgy sikeres teljesítése
  3. sikeres felvételi vizsga:
  4. egy oldalas motivációs írás (statement of purpose) benyújtása a felvételi elbeszélgetés előtt
  5. felvételi beszélgetés (interview)
  6. a hallgató filmek, vizuális kultúra iránti érdeklődése
  7. a hallgató általános műveltségének és átlagon felüli érdeklődésének felmérésére


  A szakirány elkezdésének ajánlott időpontja:3. szemeszter

  A szakirányra felvehető hallgatók létszáma: évente max. 15- 30 fő kapacitás függvényében

  Képzési idő:4 félév

  Specializációfelelős: Velich Andrea PhD, f. docens (Anglisztika Tanszék)

   

  1. admission to English major BA
  2. having passed (or passing int he term of the application procedure) of ANG11-001
  3. admission to the Film and Culture specialisation by submitting

  -a maximum one page statement of purpose,  a CV and an participating in an interview

   

  It is recommended to start the programme in the third term of your BA studies, you should collect 50 credits in 4 terms to graduate, you can also write and submit your thesis on film and visual culture

  Max. number to be  admitted annually: 15-30 dependent on SEAS capacity

  Length of the programme: 4 terms

  Coordinator: Dr Velich Andrea Ph.D, SEAS/ DES, contact: a_velich@yahoo.de

   

   

   

  A specializáció teljesítése/ completing your specialisation studies:

   

  4 félév alatt 50 kredit értékben lehetséges. A specializáció szakterületeiről szakdolgozat nyújtható be az Anglisztika Tanszék által erre a célra kiírt témákban.

   

  You should collect 50 credits in 4 terms and can submit your thesis in t he framework of the specialisation.

   

  Kód/Code: BBN-ANGF17 (F= Film), For foreign students/külföldi hallgatóknak (BBI-ANGF17)

   

  Kötelező és választható kurzusok listája (Kötelezően elvégzendő 50 kredit az alábbi menüsorból)/ the list of compulsory and elective courses for 50 credits:

   

  Tanegységlista/List of subjects

   

  fél-év/

  term

  gyj/

  /sem.

  köt/

  vál/comp/electiveulsory

  óra/hours

  kr/credit

  Előfeltétel

  /Precondition

   

  Kötelező tárgyak (45kredit)/Compulsory (45 credits), G=seminars, K=compulsory

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BBN-ANGF17-204

  Film és társadalom brit játékfilmeken 1940-70

  The Promised Land: Britain on the Silver Screen 1940-70

  3

  G

  k

  28

  5

  (ANG11-001)

  BBN-ANGF17-206

  Brit társadalom kortárs filmeken 1970-2014

  British Society in Contemporary Films 1970-2014

  3

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001)

  BBN-ANGF17-208

  Amerikai film műfajok és újraértelmezéseik

  Film genres and their re-interpretations in America

  3/4

  G

  k

  28

  5

   

  BBN-ANGF17-210

  Ír filmek és irodalom

  Irish Films/and literature

  3/4

  G

  k

  28

  5

   

  BBN-ANGF17-212

  Kanadai filmművészet

  Canadian Cinema

   

  4

  G

  k

  28

  5

   

  BBN-ANGF17-214

  Bevezetés az ausztrál filmművészetbe

  Introduction to Australian Cinema

  4

  G

  k

  28

  5

   

  BBN-ANGF17-216

  Film ikonok

  Icons on the Screen

  5

  G

  k

  28

  5

   

  BBN-ANGF17-218

  Shakespeare filmeken

  Shakespeare on films

  5

  G

  k

  28

  5

   

  BBN-ANGF-220

  Vég a vásznon: utópia és disztópia könyvben és filmen

  The end in sight: utopia and dystopia in print and on the screen

   

  5/6

  G

  k

  28

  5

   

  BBN-ANGF17-222..XX

  Szabadon választható/

  Elective

  5/6

  G

  v

  28

  5

   

  Óraszám/kredit/To be covered

  450

  50

   

   

   

   

   

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags

  Files 1

  FileSizeDateAttached by 
   Film and Culture_2016_2017.pdf
  No description
  299.41 kB13:42, 16 May 2018bacskai.csillaActions
  You must login to post a comment.