this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

English in the media

  application

   

  for the English description scroll down

   

  A specializáció jellegének kialakítása abból a felismerésből fakadt, hogy az angol szakon végzett hallgatók már évek óta jelentős számban az elektronikus és az írott sajtó, illetve a könyvkiadás területén helyezkednek el. Tekintettel arra, hogy a média és kommunikáció világában az angol nyelv nélkülözhetetlen, illetve, hogy a nemzetközi színtéren az angol és amerikai intézmények mértékadónak számítanak, logikus lépés, hogy az anglisztika szakon belül létesüljön egy ilyen jellegű specializáció. Az új, kétszintű képzési rendszerben különösen fontos, hogy azok a hallgatók, akik nem tudnak, vagy nem akarnak MA szintű képzésben részt venni, és a BA szint után egyből kilépnek a munkaerőpiacra, minél több olyan ismerettel és készséggel rendelkezzenek, melyek megnövelik az elhelyezkedési lehetőségeiket, és segítik őket a munkájuk elvégzésében.

  Az angol alapszakos diploma mellé ezért kínálunk egy olyan specializációt, amely változatos, korszerű, az angol nyelvű média és kommunikáció legkülönbözőbb területein használható ismeretekkel szolgál. Az Angol-Amerikai Intézet oktatói között megtalálható média szakot végzett oktató, kiadói szerkeszti, szépirodalmi és szaknyelvi fordító, újság- és szövegkönyvíró is. Az intézet volt diákjai révén jó kapcsolatokkal rendelkezik angol nyelvű sajtóorgánumokkal és könyvkiadókkal. Az új szakirány alapkurzusainak többsége erősen gyakorlati orientáltságú, használható készségek elsajátíttatására törekszik. A specializáció elvégzése hasznos lehet azon hallgatók számára is, akik nem a médiában akarnak elhelyezkedni, hiszen a kurzusok jelentősen kibővítik angol nyelvi ismereteiket, javítják írás- és kifejezőkészségüket.

  A specializációba való belépés feltétele:

  · egyetemi felvétel a Modern Filológia képzési ág Anglisztika
  alapszakra
  · a BBN-ANG11-001 nyelvi szőrővizsga angol nyelvből

  A specializáció elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter

  A specializációra felvehető hallgatók létszáma: max. 16 fő

  A kurzusokat évente egyszer hirdetjük meg, vagy az őszi vagy a tavaszi félévben, kérjük a hallgatókat ennek megfelelően tervezzék tanulmányaikat.

   

  The motivation behind starting this specialisation was the realisation that graduates of English Studies have been occupying positions in both electronic and printed press and in publishing houses as well. Since a high level of English proficiency is essential in the world of media and communications, it is only logical that such a specialisation should be available within the English Studies programme. With the introduction of the Bologna Process, it is very important that those students that do not want to, or do not have the opportunity to continue their studies at MA level, and thus start looking for a job immediately after receiving their BA degree should have as varied skills and as deep knowledge as possible. The skills that students in this specialisation track receive will increase their chances of finding a job and will help them in their professional lives.

  That is the reason why we offer this diverse and up-to-date specialisation track complementing your BA diploma. Among the teachers at SEAS, there are several Media Studies graduates, editors, translators and interpreters, journalists, and screen writers. The SEAS also has good connections with English-language press and publishing houses through its alumni. Most of the courses in this specialisation have a predominantly practical approach; their main focus is teaching useful skills. Even students who do not wish to pursue a career in media may find this specialisation useful, because it makes them improve their professional writing skills.

   

  Admission requirements:

  ·         Admission to the BA in English and American Studies programme at this university

  ·         The BBI-ANG11-001 Proficiency Exam

  Recommended semester for starting this specialisation: 3rd semester

  Maximum number of students on this specialisation track: 16 students

  Courses are advertised once per academic year, either in the autumn semester or the spring semester only. Please take this into consideration when registering your courses.

   

   


  English in the media

  (for those starting the module before 2018)

  NB: G 'seminar', K 'lecture', k 'obligatory', v 'optional'

   

  Compulsory: 41 credits

   

  Code Title Semester Type Obl/Opt Hours/Sem Credits Prerequisite(s)

  ANM-401

  Disputa a médiában

  Debate in the media

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-402

  Online kommunikáció

  Online communication

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-403

  A filmkritikák nyelvezete

  Writing film reviews

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-404

  Angol a művészetekben

  English in the arts

   

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-405

  Üzleti cikkek írása

  Writing business articles

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-406

  Hatékony powerpoint prezentációk

  Effective powerpoint presentations

   

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-407

  Az elektronikus média

  Electronic media

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-408

  A média és a reklám

  Media and advertising

  3-6

  K

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-409

  Tényfeltáró újságírás

  Fact-based journalism

   

  3-6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANM-410

  Műhelymunka (angol a médiában)

  Workshop (English in the Media)

  5-6

  G

  k

  60

  5

  ANG11-001, ANM-403,406,406,407,409

   

  Elective: 9 credits

   

   

  ANX-300

  Egyénre szabott professzionális szövegszerkesztés: LaTeX 

  A customised professional typesetting system: LaTeX

  3/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001, 183

  ANX-301

  Professzionális szövegszedő-rendszer: Plain TeX

  A professional typesetting system: Plain TeX

  3/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001, 183

  ANM-503

  A BBC

  The BBC

   

  3/6

  K

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANM-504

  Irodalom az elektronikus és a nyomtatott sajtóban

  Literature in electronic and printed media

  3/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANM-505

  Angol nyelvi változatok

  Varieties of English

  3/6

  K

  v

  30

  3

  ANG11-001, 241, 242

  ANM-506

  Populáris tudomány a médiában

  Popular sciences in the media

  3/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  ANM-507

  A "kelet-európaiság" a médiában

  The construction of "Eastern Europeanness" by the media

  3/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  To be covered

  390

  50

   

   

   

   

  English in the media

  (for those starting the module in or after 2018)

  NB: G 'seminar', K 'lecture', k 'obligatory', v 'optional'

  Compulsory: 40 credits

   

  Code

  Title

  Semester

  Type

  Obl/Opt

  Hours/Sem

  Credits

  Prerequisite(s)

                 

  ANM17-402

  Online kommunikáció

  Online communication

  3-6

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANM17-403

  A filmkritikák nyelvezete

  Writing film reviews

  3

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

                 

  ANM17-405

  Üzleti cikkek írása

  Writing business articles

  3-6

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANM17-406

  Hatékony powerpoint prezentációk

  Effective powerpoint presentations

   

  3-6

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANM17-407

  Az elektronikus média

  Electronic media

  3-6

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANM17-408

  A média és a reklám

  Media and advertising

  3-6

  K

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANM17-409

  Tényfeltáró újságírás

  Fact-based journalism

   

  3

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANM17-410

  Műhelymunka (angol a médiában)

  Workshop (English in the Media)

  5-6

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001, ANM-403,409

  Elective: 10 credits

                 
                 

  ANM17-400

  Disputa a médiáról

  3-6

  G

  v

  28

  5

  ANG11-001

  ANM17-404

   

  Angol a művészetekben

  English in the arts

  3-6

  G

  v

  28

  5

  ANG11-001

                 

  ANM17-506

  Populáris tudomány a médiában

  Popular sciences in the media

  3-6

  G

  v

  28

  5

  ANG11-001

                 

  To be covered

   

  50

   credits

   

   

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.