Was this page helpful?

felvételi

  Felvételi eljárás

  Edit section

  Az Anglisztika mesterképzés 2009 szeptemberében indult. A képzésre elsősorban anglisztika BA diplomával lehet jelentkezni. Jelentkezhetnek továbbá egyéb alap- és mesterfokozat birtokában, ha a pályázók rendelkeznek felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával angol nyelvből, valamint korábbi tanulmányaik során legalább 38 kreditet teljesítettek anglisztika ismeretkörben. Ezen kreditek elfogadhatóságát az Angol–Amerikai Intézet kreditátviteli bizottsága bírálja el. Mivel a mesterképzéshez összesen 50 kreditnyi anglisztikai alapismeret szükséges, a hiányzó 12 kreditet az MA-ra történt felvételt követően, a felvételtől számított két féléven belül, a mesterképzéssel párhuzamosan meg kell szerezni.

  Az Anglisztika mesterszak négy féléves képzés. A hallgatók az alábbi szakirányok közül választhatnak:

  • angol alkalmazott nyelvészet
  • angol elméleti nyelvészet
  • angol irodalom
  • angol kultúra és társadalom
  • posztkoloniális irodalmak és kultúrák

  Felvételi

  Az MA felvételi célja annak eldöntése, hogy a rendelkezésre álló négy félév alatt a hallgató a terület iránti elkötelezettsége, képességei és nyelvtudása alapján alkalmas-e az anglisztika mesterszak követelményeinek megfelelő szintű teljesítésére. Ennek megítélésére a szóbeli a legalkalmasabb, hiszen ott van mód arra, hogy a bizottság a pályázó személyes érdeklődési területének leginkább megfelelő kérdések segítségével tájékozódjék. Ezért a felvételire adható 75 pontot az alábbiak szerint súlyozzuk:

  Írásbeli (max. 25 pont)

  Az elvégzett alap- vagy mesterképzési szakon írt szakdolgozatával a jelölt teljesíti az írásbeli felvételi követelményeket. A szakdolgozat érdemjegyét tekintjük az írásbeli pontszámának. Jeles=25 pont, jó=20 pont, közepes=15 pont, elégséges=5 pont.

  Szóbeli (max. 50 pont)

  A pályázó által választott szakirányra fókuszáló beszélgetés, melynek célja a pályázó alkalmasságának felmérése. Ehhez szakirányonként egy-három ajánlott olvasmányt jelölünk meg, melynek elolvasása (nem megtanulása!) segíti a hallgatót a szóbeli vizsgára történő ráhangolódásban.

  Az ajánlott olvasmányok — a szakirányok szerint csoportosítva — a következőek:

  Angol alkalmazott nyelvészet

  • G. Cook: Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
  • R. Ellis: Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

  Angol elméleti nyelvészet

  • Victoria Fromkin & Robert Rodman.(1998). An Introduction to Language (Sixth Edition). Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
  • David Crystal.(1997) The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press.
  • Nádasdy Ádám (2006) Background to English Pronunciation (Phonetics, Phonology, Spelling). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó
  • Newson, Mark, Marianna Hordós, Dániel Papp, Krisztina Szecsényi, Gabriella Tóth and Veronika Vincze (2006) Basic English Syntax with Exercises, Bölcsész Konzorcium, Budapest.

  Angol irodalom

  • Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. 1993-2004.
  • Selden, Peter Widdowson and Peter Brooker. A Readers Guide to Contemporary Literary Theory. 5. kiadás.  2005. VAGY Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. 2. kiadás. 2002.

  Angol kultúra és társadalom

  • Kramsch, Claire. (1998). Language and Culture. Oxford: Oxford University Press.
  • John Guy: Tudor England (Oxford, OUP, 1990)
  • John Passmore: A Hundred Years of Philosophy, Harmondsworth: Penguin Books, 1970

  Posztkoloniális irodalmak és kultúrák

  • Foster, R. F. (ed.): The Oxford History of Ireland, Oxford University Press, 1992
  • Schwarz, Henry (ed.): A Companion To Postcolonial Studies : An Historical Introduction, Blackwell, 2004

   

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.