Was this page helpful?

English teacher

  Miért érdemes angoltanári szakra jönni?

  Magyarországon a legnépszerűbb idegen nyelv az angol. Az ország leginkább az angol nyelv közvetítésével kapcsolódik a nemzetközi vérkeringésbe, nagy szükség van olyan szakemberekre, akik magas színvonalon tanítanak angolt, valamint alaposan ismerik és közvetítik azt a társadalmi és kulturális hátteret, amely ennek a nyelvnek a legfontosabb közege.

  Az angol nyelv és kultúra iránti változatlan érdeklődés jelentkező növekvő igények továbbra is biztosítják az angol nyelvtanárok elhelyezkedéséhez a közoktatásban. Amennyiben a program során megismert nyelvpedagógiai kutatások a már végzett tanárokat komolyabban érdeklik, tanárképzőkké, iskolai vezetőkké, oktatási döntéshozókká vagy tankönyvszerzőkké szeretnének válni, tanulmányaikat folytathatják a Nyelvpedagógiai Doktori Programon, mely 1996 óta működik az Angol-Amerikai Intézetben.

  Mit oktatnak a szakon?

  A tanári mesterszak szakterületi moduljában a leendő nyelvtanárok elméleti és gyakorlati felkészítése egyaránt fontos. A négy féléves program tematikailag 4 fő részből tevődik össze:

  nyelvtudásfejlesztés
  (nyelvfejlesztés tanároknak, pedagógiai nyelvtan, fonetika és fonológia nyelvtanároknak, szaknyelvi ismeretek, stb.)
  alkalmazott nyelvészeti alapok
  (az idegennyelv-elsajátítás alapjai, a nyelvtudás mérése és értékelése, interkulturális kompetencia fejlesztés, nyelvpedagógiai kutatásmódszertan, egyéni különbségek és motiváció a nyelvtanulásban, stb.)
  az angol nyelvtanítás módszertana
  (tanulási stílusok és stratégiák, autonóm nyelvtanulás; nyelvtanítási módszerek, technikák; a nyelvi készségek, a szókincs és a nyelvi szerkezetek tanítása; tananyagfejlesztés; tankönyvelemzés, IKT a nyelvoktatásban, az osztálytermi megfigyelés és kutatás alapjai, stb.)
  az angol nyelvi kultúra fő területei
  (modern angol/amerikai irodalom és művészet, angol nyelvű népek kultúrája)

  Milyen előtanulmányi feltételekkel jelentkezhetnek az angoltanár szakra?

  1. a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak:
   Anglisztika alapszak (BA) angol vagy amerikanisztika szakiránnyal
  2. a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszak, illetve kredit-követelmények:
   Anglisztika minor alapszak (BA) (50 kredit) és felsőfokú C típusú állami — vagy azzal egyenértékű — nyelvvizsga

  Mi a tanári szak felvételijének a tartalma?

  A felvételi vizsga a hozott eredmények és az angol nyelvű szóbeli vizsga eredménye alapján alakul ki. A korábbi tanulmányok (alapszakos diplomaeredmény) alapján maximum 10 pont szerezhető.

  A szóbeli vizsga részei:

  1. Bevezető beszélgetés az önéletrajz és a motivációs levél alapján (kb. 5 perc)
  2. Beszélgetés egy 1–2 bekezdés hosszúságú, a nyelvpedagógia témaköréhez kapcsolódó angol nyelvű idézetről. A szöveghez kapcsolódóan tartalmi és nyelvi kérdések is elhangozhatnak. (Az idézetek gyűjteménye megtalálható a http://delp.elte.hu/MAinELTpreliminaryinfo.htm oldal 'Entrance requirements and exam' menüpontja alatt.) (kb. 10 perc)
  3. Rövid véleménynyilvánítás egy egy-két mondatos, (előre nem közzétett), a tanulási-tanítási folyamatra vonatkozó állítással kapcsolatban. (kb. 5 perc)

  Az értékelés kritériumai: nyelvhasználat—20 pont; nyelvi tudatosság—15 pont; nyelvpedagógiai érdeklődés, motiváció—15 pont.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.