Was this page helpful?

angolavilagban

  Az angol nyelv a világban

  A 20. század második felében az egész világon teret nyert az angol mint második, közvetítő nyelv. Egy magyar és egy szlovák, egy francia és egy dán fiatal napjainkban többnyire először angolul pró­bál meg beszédbe ele­gyed­ni egy­mással, és nagyjából hasonló a helyzet más földrészeken is. Előadá­sa­inkban azt vizsgáljuk, milyen nyelv az angol, hogy választ találjunk arra a kérdésre, mi lehet párat­lan térnyerésének az oka. Vajon könnyű nyelv-e az angol? Honnan származik és milyen hatások ala­kították az évszázadok során? Hogyan viszonyul egymáshoz a kiej­tés és a helyesírás? Számbavesszük az angol változatait egyrészt Nagy-Britannia és a világ különböző területein, másrészt az angol anya­nyelvű közösségek különböző rétegeiben. Fel­tesszük a kérdést, miért éppen az angol a világnyelv, hogy átok-e ez, vagy áldás, és vizsgáljuk az angol hatását a világ többi nyel­vére, valamint a többi nyelv hatását az angolra.

  Azoknak ajánljuk az előadássorozatot, akik vagy tudnak angolul, vagy nem tudnak, de gyakran kap­csolat­ba kerülnek az angollal. Vagyis előadásaink szinte mindenki érdeklődésére számot tarthatnak.

  Az előadások és az előadók

  1. szeptember 27. Könnyű nyelv-e az angol? (Nádasdy Ádám, egy. doc., Angol Nyelvészeti Tsz.) Milyen nyelvtípusba tartozik az angol? Kevés nyelvtana van-e az angolnak? Könnyebb-e más nyelveknél?
  2. október 4. Honnan ered az angol nyelv? Rokonság és őstörténet (Starčević Attila, egy. adj., Angol Nyelvészeti Tsz.) Az angol nyelv eredete (a germán rokonság). Miért nem lehet az angol a magyar rokona?
  3. október 11. Miért ejtik az angolok olyan furcsán az idegen szavakat? Vagy mégsem? (Starčević Attila) Az angolba beáramlott jövevényszavak. A francia/latin szavak ejtése ma (casus belli, attaché).
  4. október 18. Írás és kiejtés (Szigetvári Péter, egy. doc., Angol Nyelvészeti Tsz.) Miért tér el annyira az írás az ejtéstől? Mi nehéz az angolban: a kiejtés vagy az írás?
  5. október 25. The rain in Spain (Törkenczy Miklós, egy. tanár, Angol Nyelvészeti Tsz.) Anglia és a Brit-szigetek nyelvjárásai, változatai.
  6. november 8. Vancouvertől Tasmániáig (Törkenczy Miklós) Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália és Új-Zéland dialektusai és akcentusai.
  7. november 15. Konzervatív? Divatmajmoló? (Nádasdy Ádám) Az angol nyelv rétegei: a Bibliától a szlengig.
  8. november 22. Miért éppen az angol? (Szigetvári Péter) Miért az angol a világnyelv? Alkalmasabb-e más nyelveknél erre a szerepre? [illusztrációk]
  9. november 29. Az angol mint globális nyelv (Eitler Tamás, egy. adj., Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.) Közvetítő nyelv (lingua franca), „gyilkos” nyelv vagy árucikk?
  10. december 6. Az angol és más nyelvek kölcsönhatása (Eitler Tamás) Mivel jár a kontaktus? Pidzsin és kreol. „Reptéri” és „Euró-angol”.
  Időpont
  kedd 18–19 óra
  Helyszín
  ELTE BTK, Angol–Amerikai Intézet, 1088 Budapest, Rákóczi út 5, 031 terem
  Részvételi díj
  1000Ft/előadás, diákoknak/nyugdíjasoknak 500Ft, bérlet is kapható
  Kapcsolat
  Szigetvári Péter, szigetvariKUKACeltePONThu; Tomsics Nóra, 06205258095, tomsicsPONTnoraKUKACbtkPONTeltePONThu
  További részletek
  http://angolavilagban-szabadegyetem.blog.hu/
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.